Ikea vill att alla ska ha en plats att kalla hemma - Sveriges stadsmissioner
/
/
Ikea vill att alla ska ha en plats att kalla hemma

Foto: Lena Herder, Landschef Ikea Sverige

Ikea vill att alla ska ha en plats att kalla hemma

Varför stödjer Ikea Sveriges Stadsmissioner?

Tillsammans med Sveriges Stadsmissioner vill vi på Ikea skapa ett mänskligare samhälle där alla har makt att skapa sina egna liv med tillgång till hem, utbildning och arbete. Alla har rätt till ett eget hem, ett hem är en mänsklig rättighet.

Hur arbetar ni med hållbarhet?

På Ikea arbetar vi för att skapa en bättre vardag för de många människorna utan att det sker på bekostnad av vår planet eller framtida generationer. För att lyckas med detta arbetar vi med tre fokusområden där vi tror att vi kan göra störst skillnad utifrån hur vår verksamhet ser ut; främja ett mer hållbart och hälsosamt liv, ständigt utveckla vår verksamhet till att bli mer cirkulär och klimatpositiv samt bidra till ett mer rättvist och inkluderande samhälle. Inom dessa områden har vi ett antal olika strategiska initiativ och partnerskap för att påverka och driva förändring.

Varför väljer ni att engagera er i samhällsfrågor?

Grundade i vår vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna, jobbar vi för att åstadkomma positiv social påverkan inom hela vår värdekedja och ett rättvist och inkluderande samhälle. Vi har därför valt att tillsammans med Sveriges Stadsmissioner, Rädda barnen och Fryshuset som våra huvudpartners i vårt sociala hållbarhetsarbete fokusera på att skapa bostäder, mötesplatser, vägar till arbete samtidigt som vi engagerar våra medarbetare.

Vad betyder det för era medarbetare att ni stödjer Sveriges Stadsmissioner?

På Ikea får våra medarbetare möjlighet att göra insatser till förmån för Sveriges Stadsmission och våra övriga partners på betald arbetstid. Genom lokala aktiviteter på de tolv orter runt om i landet där Sveriges Stadsmission har verksamhet stödjer våra Ikea-varuhus bland annat genom att inreda och behovsanpassa lokalerna för de öppna dagverksamheterna. Detta skapar en stor stolthet bland våra medarbetare och en känsla av att kunna göra skillnad.

Engagemang som skett under året

Donation av möbler och inredningshjälp

Ikeas vision handlar om att skapa en bättre vardag för de många människorna. Detta blev extra tydligt för oss när vi fick möjlighet att bidra till mer välkomnande, inkluderande och hemtrevliga miljöer hos Kalmar Stadsmission där vi donerade heminredning och inredningshjälp. Vi är så tacksamma över detta fina samarbete.

Sophie Magnusson på Ikea Kalmar.

Julklappsbutiken

Medarbetare från Ikeas svenska huvudkontor i Helsingborg fick möjlighet att göra volontärarbete på Skånes stadsmissions julklappsbutik i Skåne. Dit kan föräldrar komma som lever i ekonomisk utsatthet och välja ut gratis julklappar till sina barn.

Alla blir jätteglada för det de får. Det är en lugn stämning och ett väldigt fint initiativ”, säger Maria som svarar på frågor och hjälper besökarna i att hitta julklapparna de önskar.
Maria Borneson på Ikea Helsingborg.

Jag känner en stor tacksamhet över att få vara här för jobbets räkning och få finnas här för människor. Det finns en stor värdighet och stolthet i att besökarna själva får välja sin julklapp och sen få den inslagen.
Gabriella Fredriksson på Ikea Helsingborg

Mötesplatsen i Västerås

Ikea Västerås är ett annat varuhus som har bidragit lokalt genom att planera och inreda Västerås stadsmissions mötesplats och förvandla den till en plats full av hemtrevnad.


Publicerad: 2023-01-10