Handbok för donationer av Livsmedel - stödja lokala initiativ för en hållbar framtid - Sveriges stadsmissioner
/
/
Handbok för donationer av Livsmedel – stödja lokala initiativ för en hållbar framtid

Handbok för donationer av Livsmedel – stödja lokala initiativ för en hållbar framtid

Matsvinn påverkar miljön, ekonomin och människors välfärd. Ändå kastas enorma mängder ätbar mat. Donationer av mat kan minska matsvinnet och samtidigt lindra situationen för ekonomiskt utsatta människor. Därför kommer nu en handbok för donationer av livsmedel.

Varje år kastas nästan en miljon ton livsmedelsavfall i Sverige. En stor del av det är svinn, alltså mat som hade kunnat ätas. Matsvinnet från butiksledet uppskattas till 91 000 ton varje år. En liten men växande andel av det beräknas bli donerat till ideella organisationer som distribuerar maten till människor i utsatthet.

Matfattigdom är ett verkligt och växande problem i Sverige. Detta påverkar inte bara hälsan utan även utbildning, sociala relationer och livskvalitet. Ett matstöd lindrar i en sådan utsatt situation och det finns många organisationer inom civilsamhället som omfördelar överskottsmat till dem som behöver den mest.

Fördelar för både butiker och utsatta människor

– Ett förbättrat samarbete mellan företag i livsmedelsbranschen och organisationer som delar ut mat kan öka mängden matdonationer i Sverige, säger Johan Hultén, livsmedelsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet som är en av författarna till handboken.

Att donera mat kan också öka lönsamheten för livsmedelsföretagen. Även om maten inte ger någon intäkt undviker man framför allt personalkostnader för att prissänka och märka om produkter eller för att sortera och hantera avfallet.

Framåt sommaren blir handboken komplett

Nu finns de första kapitlen i Handbok för donationer av livsmedel. De vänder sig till livsmedelsbutiker som donerar mat och till organisationer som tar emot den. Här finns riktlinjer, rutiner och bra exempel som underlättar att osåld mat kan skänkas i stället för att slängas.

Före sommaren 2024 kommer avsnitt om donationer i grossist- och leverantörsledet samt om logistik och affärsmodeller, som gör handboken komplett.

Handboken är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Stadsmissioner, Frigoscandia och Willys, finansierat av Vinnova.

Läs handboken på IVL hemsida


Publicerad: 2024-01-11