Förslag till Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer - Sveriges stadsmissioner
/
/
Förslag till Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer
Regeringshuset

Förslag till Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer

8979-2022

Sammanfattningsvis ställer sig Sveriges Stadsmissioner positiva till upphandling med reserverade kontrakt för idéburna aktörer och ett register med idéburna aktörer för att underlätta för kommuner och regioner eller andra upphandlande enheter att upphandla idéburen välfärd. Däremot ställer vi oss inte bakom avgiften om 12 000 kronor årligen som dessutom ska betalas även fem år efter utträde ur registret. I praktiken innebär det en kostnad om minst 60 000 kronor per registrerad aktör.

Sammanfattningsvis ställer sig Sveriges Stadsmissioner positiva till upphandling med reserverade kontrakt för idéburna aktörer och ett register med idéburna aktörer för att underlätta för kommuner och regioner eller andra upphandlande enheter att upphandla idéburen välfärd. Däremot ställer vi oss inte bakom avgiften om 12 000 kronor årligen som dessutom ska betalas även fem år efter utträde ur registret. I praktiken innebär det en kostnad om minst 60 000 kronor per registrerad aktör.


Publicerad: 2022-12-14