Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd - Sveriges stadsmissioner
/
/
Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd
Regeringshuset

Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Sveriges Stadsmissioner välkomnar regeringens ambition att förbättra situationen i Sverige för de människor som flytt kriget i Ukraina och fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Sveriges Stadsmissioner anser dock att förslagen i utkastet till lagrådsremissen inte är tillräckliga och att konsekvenserna, särskilt för barn, inte analyserats i tillräcklig utsträckning.


Publicerad: 2024-04-09