Fattigdomsrapporten 2022 - Ett välfärdssamhälle i förändring - Sveriges stadsmissioner
/
/
Fattigdomsrapporten 2022 – Ett välfärdssamhälle i förändring

Fattigdomsrapporten 2022 – Ett välfärdssamhälle i förändring

Sveriges Stadsmissioner har under de senaste åtta åren uppmärksammat den svenska fattigdomen i sina rapporter. Efter två års pandemi upplever vi nu enligt SCB den högsta inflationstakten på 30-40 år med skenande priser på bland annat mat. Människor som redan lever i stor utsatthet kommer att drabbas mycket hårt. I årets fattigdomsrapport sammanfattar Sveriges Stadsmissioner insikterna från tidigare rapporter, den utsatthet vi nu möter runt om i Sverige samt aktuell forskning.

Vad säger forskningen?

Magnus Karlsson, professor Marie Cederschiöld högskola presenterar arbetet med Stadsmissionens fattigdomsmätning.

Vad är det vi ser i våra verksamheter? Och Hur ser fattigdomen ut i verkligheten?

Skåne Stadsmission och Eskilstuna Stadsmission berättar om fattigdomen vi möter.


Publicerad: 2022-10-17