En trygg start i Sverige - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

En trygg start i Sverige

För att snabbare hjälpa de som flyr från Ukraina till Sverige sjösätts nu initiativet En trygg start i Sverige. Där samlas ett antal ideella organisationer och näringslivet i ett gemensamt projekt för att hjälpa så många som möjligt till en bra start i Sverige med fokus på ett tryggt första boende. 

I nuläget är de flyende främst kvinnor, barn och äldre. Den första akuta frågan när de anländer i Sverige är att säkerställa att de får någonstans att bo. Det måste ske fort och på ett sätt som säkerställer att de, inte minst barnen, får en så trygg, säker och stabil tillvaro så snabbt som möjligt. 

Rädda Barnen samarbetar med den ideella plattformen Airbnb.org vars verksamhet syftar till att hjälpa människor med boende i kristider. Airbnb.org, Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Stadsmissionen skapar tillsammans en process för ett tryggt mottagande av flyende från Ukraina och kompletterar det arbete som görs av bland annat Migrationsverket, kommuner och MSB. Genom att addera bakgrundskontroller, intensivutbildningar och volontärer skapas en tryggare process för alla.

— Samverkan är en nyckelfaktor för att snabbt kunna hjälpa så många som möjligt. Vi får inte underskatta den stora kraft som redan nu verkar lokalt där nätverk och föreningar erbjuder stöd till personer på flykt. Dock finns det i det akuta skedet, stor risk att familjer på flykt tvingas till mindre trygga boendeformer. Det finns också risker med initiativ som saknar trygghetssystem för de som tar emot personer på flykt. En trygg start i Sverige kan göra stor skillnad, vi samlar de som vill hjälpa till och de som behöver hjälp samtidigt som vi skapar så säkra lösningar som möjligt, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

— Den väpnade konflikten i Ukraina skapar en utveckling där miljoner människor drabbas ohyggligt hårt. Samtidigt är viljan att hjälpa till enorm. Vi använder nu våra nätverk och resurser för att förhoppningsvis kunna bidra till en tryggare start i Sverige för fler, säger Oscar Stege Unger, medgrundare till En trygg start i Sverige.   

Ute i landet märker vi på Stadsmissionen återigen ett stort privat engagemang för de flyktingar som nu kommer till Sverige. Ingen som söker trygghet från krig ska behöva sova på otrygga och riskfyllda platser. Samarbete och innovativa metoder tillsammans med svenskarnas fantastiska engagemang bidrar till ett tryggt mottagande och snabb hjälp under första tiden här i Sverige, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner. 

Airbnb.org är stolta över att ha Rädda Barnen som partner i En trygg start i Sverige och att vi därigenom kommer kunna hjälpa fler som flyr den väpnade konflikten i Ukraina till ett tryggt första boende utan kostnad. Detta hade inte varit möjligt utan de som upplåter sina boenden gratis och vi vill uppmuntra fler att göra detsamma säger Amanda Cupples, ansvarig för Airbnb i norra Europa.

Fakta: Ett tryggt första hem i Sverige

Genom Airbnb.org kan privatpersoner och företag göra delar av sina hus och lägenheter tillgängliga säkert och snabbt i två till fyra veckor för att på det sättet ge myndigheterna mer tid att lösa den långsiktiga boendefrågan. Rädda Barnen står för matchningen med familjer i behov av boende och tillsammans med Stadsmissionen också för volontärer som kan hjälpa till med myndighetskontakter och praktiska frågor. En trygg start i Sverige kanaliserar också, via Beredskapslyftet, intresset från medarbetare i näringslivet att erbjuda boende och ställa upp som volontärer. Vid starten går information ut till över 100 000 medarbetare inom ett 30-tal bolag i Sverige. 

Partners är Airbnb.org, Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Stadsmissionen. Flera andra organisationer såsom World Childhood Foundation, UNICEF Sverige och UNHCR kommer också delta i arbetet med sin expertis och välkomnar det varmt. Fler samarbeten med både hjälporganisationer och näringsliv kommer dessutom sökas för att vi ännu bättre ska kunna bidra till de stora behov av stöd som finns.  Dela sidan:
Publicerad: 23 mars, 2022

Vill du bli volontär?

www.tryggstartisverige.se

Erbjud boende

Airbnb.org

Presskontakt

Karin Timm Östlund
Sveriges Stadsmissioner
070-090 39 37
karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Anne Thorngren
Rädda Barnen
08-698 90 90

Laura Bergtoft
En trygg start i Sverige/Beredskapslyftet
073-515 22 61
laura.bergtoft@wfab.se

Katie Bentley-Chan
Airbnb
+44 7557 176661
katie.bentley@airbnb.com

>
>
En trygg start i Sverige