En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet - Sveriges stadsmissioner
/
/
En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet
Regeringshuset

En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

(SOU 2021:93)

Sammanfattningsvis ställer sig Stadsmissionen i huvudsak bakom utredningens bedömningar och förslag. Vår förhoppning är att utredningens förslag kan bidra till att personer med samsjuklighet får sina samlade behov av insatser tillgodosedda, genom ett tydliggörande av ansvar och lagstadgade krav på samverkan mellan huvudmännen.

Vi vill betona vikten av att ta sig an implementeringen på ett ansvarsfullt och systematiskt sätt för att säkerställa att intentionerna i utredningen fullföljs. Det är ett delikat arbete som kräver både kompetensutveckling, samordningsprocesser och ett arbete för att skapa en gemensam förståelse och kultur i bemötandet av de individer som berörs. Stadsmissionens erfarenhet är att just bemötandet är grundläggande för att nå framgång särskilt i en grupp där tilliten till det offentliga ofta brister.


Publicerad: 2021-11-25