Det är viktigt att få sin röst hörd - Sveriges stadsmissioner
/
/
Det är viktigt att få sin röst hörd

Det är viktigt att få sin röst hörd

I en demokrati ska möjligheterna att påverka vara jämlika och alla ska ha samma förutsättningar för att kunna delta i valet. På Göteborgs Stadsmission arbetar de på olika sätt för att boende och besökare ska förstå vad det innebär att rösta och hur det går till. I samarbete med valnämnden erbjuder de också möjlighet att förtidsrösta i deras lokaler.

En del brukar säga att det är en plikt att rösta. Jag hoppas snarare att vi kan få det att upplevas som en möjlighet att göra sin röst hörd. Genom att informera om valet och hur det fungera, säger Helena, biträdande enhetschef på Göteborgs Stadsmission

Helena arbetar i en verksamhet där hon möter en bred målgrupp av barn, familjer, ensamstående och unga vuxna.

Nu inför valet har vi skickat ut sms till alla våra besökare med en påminnelse om att det snart är val och att spara sitt röstkort. Vi kommer också bjuda in till informationsträffar ihop med valambassadörer från Göteborgs Stad, säger hon.

Valet engagerar

På informationsträffarna går man igenom hur valet går till, var man hittar information om de olika partierna och vad som faktiskt menas med att varje röst räknas. I samarbete med valnämnden erbjuder Göteborgs Stadsmission sina besökare möjligheten att förtidsrösta i sina lokaler. Helena hoppas att tryggheten att rösta hos Stadsmissionen ska bidra till att fler vågar gå och rösta. 

Trots att många vi möter lever under extremt svåra omständigheter så märker vi att valet engagerar. Många uppskattar verkligen att få information och att få tillfälle att ställa alla tänkbara frågor, säger hon.


Publicerad: 2022-09-02