Det är orimligt att föreslå att Allmänna arvsfonden läggs ned - Sveriges stadsmissioner
/
/
Det är orimligt att föreslå att Allmänna arvsfonden läggs ned