De nya lagförslagen: Äntligen stärks barns rättigheter i skyddade boenden! - Sveriges stadsmissioner
/
/
De nya lagförslagen: Äntligen stärks barns rättigheter i skyddade boenden!
Sanna Detlefsen, talesperson våld i nära relationer, Sveriges Stadsmissioner. Foto: Caroline Nilsson

Sanna Detlefsen, talesperson våld i nära relationer, Sveriges Stadsmissioner. Foto: Caroline Nilsson

De nya lagförslagen: Äntligen stärks barns rättigheter i skyddade boenden!

Idag är vi äntligen ett steg närmare. De nya lagförslagen som nu läggs fram om skyddade boenden säkerställer självklara rättigheter för alla barn som tvingas fly från våld och förtryck i sina hem. Vi har ingen tid att förlora. Barnen är vår framtid och har rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Därför behöver de nya lagförslagen skyndsamt röstas igenom av Sveriges riksdag. 

Barn som ser och hör sin förälder bli slagen. Barn som försöker skydda sin förälder och själva blir slagna… läs mer på Altinget


Publicerad: 2023-06-27