24 miljoner för ett mänskligare Sverige - Sveriges stadsmissioner
/
/
24 miljoner för ett mänskligare Sverige

24 miljoner för ett mänskligare Sverige

Vid Svenska Postkodlotteriets årliga utdelning av lotteriöverskottet den 17 mars delades totalt 1032 384 224 kronor ut till 59 förmånstagare, organisationer som verkar för en bättre värld i Sverige och internationellt. Sveriges Stadsmissioner är en av förmånstagarna och fick 24 miljoner kronor, medel som till största delen delas ut till medlemmarna, den lokala Stadsmissionen.

— Postkodlotteriets medel gör det möjligt att agera agilt utifrån de samhällsförändringar och behov som vi möter. Det är särskilt viktigt i kristider – under flyktingvågen 2015, pandemin och nu med kriget i Ukraina. Det möjliggör snabba akuta insatser och samtidigt långsiktigt stöd till människor i utsatthet, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner.

Stödet till den lokala Stadsmissionen bidrar till social verksamhet runtom i landet, exempelvis öppen dagverksamhet, dit många kommer för att få dagens enda varma måltid och kommer tillbaka för gemenskapens skull. Postkodlotteriets stöd har bidragit till att vi kunnat hålla öppet och ställt om den sociala verksamhet under pandemin och också att ordna med boenden, mat, kläder och annat stöd under flyktingvågen både 2015 och i dagens mottagande av flyktingar från Ukraina.

— Det är fantastiskt! Ett stort tack till alla som är med i Postkodlotteriet och som möjliggör så mycket för människor i utsatthet i Sverige! säger Jonas Wihlstrand.

Sedan 2008 har Sveriges Stadsmissioner erhållit 373 miljoner kronor som delas ut till den lokala Stadsmissionen på 30-talet orter runtom i Sverige.

Drömprojektet

Utöver det årliga icke-öronmärkta stödet erhöll Sveriges Stadsmissioner i år även medel för ett pilotprojekt i samarbete med Håll Sverige Rent. Tillsammans ska vi engagera ungdomar i utsatta områden för att ta ansvar för den lokala miljön. Ungdomarna ska stärkas och bli lokala förebilder, få arbetslivserfarenhet och målet är att cirka 85 % av 700 ungdomar ska ha fått ett jobb när projektet är slut. Modellen med ”trygghetshjältar” arbetas fram i Norrköping och ska sedan kunna spridas i Sverige.

 


Publicerad: 2022-03-17