Stadsmissionen på Almedalen - Sveriges stadsmissioner
/
/
Stadsmissionen på Almedalen

Stadsmissionen på Almedalen

Datum:
28 - 30 jun 2023

Sveriges Stadsmissioner deltar under Almedalsveckan 2023, som pågår 27 juni-1 juli. Vi medverkar i flera programpunkter för att belysa viktiga frågor kring hemlöshet och ekonomisk utsatthet. Läs mer om vår medverkan och kom och träffa oss i Almedalen!

Sveriges Stadsmissioners seminarier

Torsdag 29 juni

Allt svårare att få stöd – sviker kommunerna de hemlösa?

Sveriges Stadsmissioners rapport Hemlös 2023 granskade kommunernas hantering av hemlöshet och konstaterade att det blir allt svårare att få stöd. Inflationen har slagit med full kraft mot Sverige och vi är på väg in i lågkonjunktur. Hemlösheten i Sverige riskerar att förvärras och samtidigt varnar Stadsmissionen runt om i Sverige för att kommunernas hantering av människor i hemlöshet stramas åt. I rapporten Hemlös 2023 konstaterades det att fler upplever att det blivit svårare att få stöd.

Under seminariet kommer Sveriges Stadsmissioner berätta om de viktigaste slutsatserna från rapporten samt dela exempel från verkligheten på hur det kan se ut i stadsmissionernas verksamhet.

Företrädare från politiken kommer sedan diskutera lösningar för att motverka hemlöshet.

Medverkande

Medverkande: Åsa Paborn, Talesperson hemlöshet Sveriges Stadsmissioner/ direktor Stockholms Stadsmission
Josefine Helleday, Vice kommunstyrelseordförande (S), Eskilstuna kommun
Jan Jönsson, Borgarråd och ledamot i SKR:s beredning för socialpolitik och individ (L), Stockholms Stad
Dalia Eid, Andre vice förbundsordförande, Vision
Tanja Kuller, Enhetschef Bobyrån, Stockholms Stadsmission
Malin Johansson, Moderator, Paues Åberg

Tid och plats

Torsdag 29 juni 2023 kl. 09:30 – 10:30
Campus Gotland, Sal E35, Cramérgatan 3, Visby

 

Fredag 30 juni 

Hur får alla mat på bordet utan att Sverige blir en välgörenhetsekonomi?

Den höga inflationen har medfört att allt fler inte har råd att sätta mat på bordet för sig själv och sina barn. Vad innebär det när samhällskontraktet inte upprätthålls och allt fler får förlita sig på civilsamhället för att klara vardagen?

Under 90-talskrisen ökade antalet fattiga i Sverige och vissa fick till och med svårt att sätta mat på bordet till sig själv och sina barn. Nu ser Sveriges Stadsmissioner en liknande utveckling i takt med att matpriserna stiger och allt fler som Stadsmissionen möter får svårt att försörja sig själva. Även arbetande fattiga riskerar att inte kunna vara självförsörjande som följd av inflationen.

Ta del av vittnesmål från Sveriges Stadsmissioners besökares vardag och lyssna på vad forskningen kan lära oss. Vilka lärdomar kan vi dra från 90-talskrisen? Sverige riskerar att bli en välgörenhetsekonomi när civilsamhällets tvingas att fokusera på matdistribution. Kan politiska beslut säkerställa samhällskontraktet upprätthålls i större utsträckning och vad är i så fall lösningarna för att motverka matfattigdomen? Sveriges Stadsmissioner, forskare och politiker diskuterar civilsamhällets förutsättningar och politiska lösningar för att motverka matfattigdom och stärka det svenska samhällskontraktet.

Medverkande

Jonas Wihlstrand, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner
Anna Angelin, docent och universitetslektor i socialpolitik på Lunds universitet
Lena Hallengren, gruppledare riksdagen (S)
Christian Carlsson, ordförande socialutskottet, KD
Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv
Moderator: Emma Henriksson

Tid och plats

Fredag 30 juni 2023, kl. 8.30 – 9.30
D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Campus Gotland, sal D22
Lättare frukost serveras

Stadsmissionen arrangerar/medverkar i följande:

Onsdag 28 juni

Kan man mäta sociala nyckeltal i boende?

Går det att ta fram en samling verifierbara mätpunkter för socialt värdeskapande kopplat till bostaden, som kan användas generellt i bostadsbranschen? HS30 bjuder in till seminarium om hur mätpunkter för social hållbarhet kan utformas.

Arrangör

HS30 – Hållbart Stockholm 2030

Medverkande

Rebecca Rubin, chef för social hållbarhet och affärsutvecklare, Sveafastigheter
Andreas Huss, Koordinator HS30, HS30/RISE
Katrin Behdjou Arshi, Chef stadsutveckling, rådgivare inom plats- och destinationsutveckling, Fastighetsägarna
Tomas Bokström, Projektledare RISE, driver SHIC Social & Health Impact Center, RISE
Pernilla Parding, Chef bostad, Stockholms Stadsmission
Cecilia Safaee, VD, Fastighets AB Hemmaplan
Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest

Tid och plats

Onsdag 28 juni, 11:30 – 12:15
S:t Hansgatan 18, ”Sveafastigheters hus”

Mjuk bostadsförvaltning – hur skapar vi förutsättningar för fler att närma sig bostadsmarknaden?

Allt fler drabbas av bostadsmarknadens höga trösklar. Idag upplever unga, barnfamiljer och äldre stora svårigheter att få en permanent bostad. Kan vi genom samverkan ge fler människor tillgång till en stadigvarande bostad? Vilka är framgångsfaktorerna och vad blir konsekvenserna av att inte lyckas? Insikter, lärdomar och verktyg för framgångsrikt socialt hållbarhetsarbete diskuteras i ett panelsamtal mellan Afa Fastigheter, Stena Fastigheter och Stockholms Stadsmission.

Arrangör

Afa Fastigheter, Stockholms Stadsmission

Medverkande

Tomas Ingemarsson, Afa Fastigheter
PG Sabel, Stena Fastigheter
Karolina Skog, sakkunnig bostad, Stockholms Stadsmission
Tanja Küller, enhetschef Boyrån Stockholms Stadsmission

Tid och plats

Onsdag 28 juni, 13:00 -14:00
Klosterbrunnsgatan 3

Krisens första offer – tuffare ekonomisk vardag kostar i ohälsa och utanförskap

Vad händer med våra mest utsatta under tider av ekonomiska kris? Och vilka är samhällskonsekvenserna av att vissa fastnar i låga inkomster och fattigdom? Hur kan både individer och välfärdssystem stärkas? Vad säger forskningen och vilka vägar framåt behövs?

Arrangör

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Medverkande

Birgitta Jansson, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet
Magnus Karlsson, professor, Marie Cederschiöld högskola
Laura Hartman, chefsekonom, LO
Sanna Detlefsen, ordförande, Sveriges stadsmissioner
Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogden
Jonas Björck, generaldirektör, Forte
Helena Blomquist, moderator

Tid och plats

Onsdag 28 juni, 15:30 – 16:30
Strandgatan 14, Gotlands museum, ”Fornsalen, Gotlands museum”

Torsdag 29 juni

Hemlösheten ett växande problem – hur engagerar sig branschen?

När Socialstyrelsen gjorde sin senaste sammanställning levde mer än 33 000 personer i hemlöshet i Sverige. Ett samtal om hur de privata fastighetsbolagen engagerar sig för att motverka hemlösheten.

Arrangör

Business Arena

Medverkande

Pernilla Parding, chef bostad, Stockholms Stadsmission
Terje Johansson, vd, Framtidenkoncernen

Tid och Plats

Torsdag 29 juni, 10:30 – 10:50
Strandgatan 9, Supper

Civilsamhällets roll när samhället är i kris

Inflation, höga energipriser och höjda hyror tär på de med små ekonomiska marginaler. Det är svårare för utsatta grupper att komma in på eller behålla sin plats på bostadsmarknaden. Hur använder vi de verktyg som finns för att rädda fler från strukturell hemlöshet? Vilka nya skulle kunna utvecklas?

Arrangör

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Medverkande

Jonas Wihlstrand, generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner
Magnus Karlsson, professor, Marie Cederschiöld högskola
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda korset
Martin Modéus, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Lena Hallengren, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Tid och plats

Torsdag 29 juni, 14:00 – 14:40
Donners plats 1, Donnerska huset, ”Hörsalen (Civilsamhällesarenan)”

Vad och vem ska mätta de fattiga? Om civilsamhällets förmedling av matsvinn till ekonomiskt utsatta

Matfattigdomen växer. Kraftiga prisökningar lämnar många utan tillräckligt med mat samtidigt som det finns ett stort matsvinn. Detta matsvinn doneras och säljs alltmer av civilsamhällets organisationer till ekonomiskt utsatta. Tycker politiker och civilsamhälle att detta är en hållbar lösning?

Arrangör

Lunds universitet

Medverkande

Martin Modéus, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare samt tidigare socialminister, Socialdemokraterna
Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner
Anna Angelin, Docent och socionom, Lunds universitet
Elinn Leo Sandberg, Doktorand, socionom och diakon, Lunds universitet
Moderator Alexandru Panican, Docent, Lunds universitet

Tid och plats

15:00 – 15:45
Hästgatan 13

Hur gör vi hyresmarknaden tillgänglig för de mest utsatta?

Inflation, höga energipriser och höjda hyror tär på de med små ekonomiska marginaler. Det är svårare för utsatta grupper att komma in på eller behålla sin plats på bostadsmarknaden. Hur använder vi de verktyg som finns för att rädda fler från strukturell hemlöshet? Vilka nya skulle kunna utvecklas?

Arrangör

Fastighetsägarna, Stockholms Stadsmission

Medverkande

Pernilla Parding, chef bostad, Stockholms Stadsmission
Unni Solbe, Vd, Stena Fastigheter Malmö
Monica Persson, ordförande, Sveriges socialchefer
Jan Jönsson, oppositionsborgarråd, (L) Stockholms stad
Daniel Velasques Castro, ledamot, (S) Sveriges Riksdag

Tid och plats

Torsdag 29 juni, 15:00 – 16:00
Mellangatan 19, Gotlands museum, Sävesalen, ”Sävesalen”

Ideell second hand, en nyckel i omställningen – hjälp att hjälpa fler

Ideell second hand är en nyckel i omställningen till ett hållbart samhälle. Cirkulär konsumtion och ett socialt arbete blir allt viktigare i ett samhälle präglat av ökade klyftor och utanförskap. Hur kan politiken och näringslivet bidra till den sociala cirkulära omställningen?
Arrangör
Erikshjälpen Second Hand, Mötesplats Jönköpings län
Medverkande

Stina Larsson, Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet
Mona Forsberg (S), Kommunalråd, Jönköpings kommun
Joel Lindefors, Director, Co-founder Mission Anew & Partner på ARC
Martina Elfgren, Chef för internationella enheten, Svensk Handel
Linus Bergström, Verksamhetschef Second Hand, Göteborgs Stadsmission

Tid och plats
Torsdag 29 juni, 16:00 – 17:00
Strandvägen, H535

Fredag 30 juni

Hur skapar vi en socialt hållbar bostadsmarknad?

Idag upplever allt från unga, till barnfamiljer och äldre stora svårigheter med att få en permanent bostad. Det är ofta ett resultat av begränsade ekonomiska resurser, bristande nätverk eller för kort kötid i den vanliga bostadskön. Stockholms Stadsmission bjuder in till samtal och frågestund om hur det i praktiken går att skapa en socialt hållbar modell för bostadsmarknaden. Samtalet tar sin utgångspunkt i det socialt hållbara hyreshus som Stockholms Stadsmission nu bygger i Farsta strand. Syftet med byggnationen är att få fram en innovativ och skalbar modell för social bostadsförsörjning.

Arrangör

Stockholms Stadsmission

Medverkande

Åsa Paborn, Direktor, Stockholms Stadsmission
Pernilla Parding, Chef Bostad, Stockholms Stadsmission
Martin Lindfors, Projektledare förvaltningsmodell Kymmendö, Stockholms Stadsmission
Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Han-Suck Song, docent i bygg- och fastighetsekonomi, KTH
Helena Hamrén, Uthyrningschef, Stena Fastigheter
Caroline Szyber, Rådgivare i bostads-, bygg och fastighetsfrågor

Tid och Plats

Fredag 30 juni, 10:15 -11:00
S:t Hansgatan 18, ”Sveafastigheters hus”