Fattigdomsrapporten 2023 - Seminarium - Sveriges stadsmissioner
/
/
Fattigdomsrapporten 2023 – Seminarium

Fattigdomsrapporten 2023 – Seminarium

Datum:
17 okt 2023 kl. 14:00-15:00

Arrangör:
Sveriges Stadsmissioner

Plats:
Mötesplats Mariatorget
Mariatorget 10, 118 48 Stockholm


Övrigt:
Seminariet sänds även digitalt.

Fattigdomsrapporten 2023
”Nu skäms man inte längre. Det är så många som sitter i samma båt”

Sveriges Stadsmissioner har de senaste nio åren uppmärksammat den svenska fattigdomen i sina rapporter. Idag visar officiell statistik att klyftorna mellan rika och fattiga ökar. Dessutom har Sverige en ekonomisk kris med historiskt hög inflation, vilket inneburit att människor som redan lever i ekonomisk utsatthet fått det ännu svårare. Allt fler människor söker sig också idag till Stadsmissionen för mat.

På seminariet får vi ta del av innehållet i årets fattigdomsrapport. Vi möter människor i ekonomisk utsatthet som berättar om sin situation. Professor Magnus Karlsson diskuterar om det blivit trängre under fattigdomsstrecket. Generalsekreterare Jonas Wihlstrand redogör för Stadsmissionens förslag för att häva den växande matfattigdomen i Sverige. En panel med politiker och ordförande för SKR samtalar om rapportens innehåll och åtgärder för att häva den ekonomiska utsattheten.

Medverkande

Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner
Fredrik Lundh Sammeli, Socialutskottets vice ordförande (S)
Martina Johansson, suppleant Socialutskottet (C)
Nike Örbring, gruppledare Stockholms Stadshus (KD)
Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (S)
Johan Hultberg, ledamot i Socialutskottet (M)