Frågor och svar - Sveriges stadsmissioner
/
/
/
Frågor och svar

Vi är ett litet företag och har inte möjlighet att bli Stadsmissionpartner – hur kan vi stödja då?


Alla företag är välkomna att bidra till vårt arbete för människor i utsatthet och vi tar tacksamt emot gåvor till våra verksamheter utifrån vad ni som företag har möjlighet att bidra med.

Ge en gåva

Vad är skillnaden mellan gåva och samarbete?


Väljer ni att ge en gåva är det en villkorslös donation utan krav på motprestation som Stadsmissionen använder där den behövs som mest i sitt arbete för människor som lever i utsatthet i Sverige. För att bli samarbetspartner till Sveriges Stadsmissioner krävs ett långsiktigt åtagande där vi tillsammans utvecklar ett samarbete som gynnar båda parter. Samarbetsformen regleras i ett avtal där vi definierar avtalslängd och aktivering.

Är företagsgåvor avdragsgilla?


Nej.

Är partnerskap avdragsgillt?


För att det ekonomiska stödet ska vara avdragsgillt i näringsverksamheten krävs att företaget får en motprestation som är till nytta i näringsverksamheten och som har ett marknadsvärde som kan tänkas motsvara det ekonomiska stödet.

Har ni en gåvopolicy?


Ja, läs den här!

Vi har möjlighet att dela med oss av vår tid och skulle gärna vilja volontärarbeta i någon av era verksamheter. Gå det?


Möjligheten att volontärarbeta är en aktivitet som vi erbjuder våra stadsmissionpartners som en del i partnerskapet. Det kan finnas lokala skillnader hos våra enskilda stadsmissioner kring hur behoven av företagsvolontärer ser ut, men generellt sett är det en aktivitet som erbjuds till de företag som också är med och finansierar verksamheterna.

Läs mer hos din lokala Stadsmission

Vad är skillnaden mellan att stödja Sveriges Stadsmissioner och en lokal Stadsmission?


Ett samarbete med Sveriges Stadsmissioner är ett nationellt partnerskap som möjliggör för er som företag att aktivera det i hela landet. Om man som företag väljer att samarbeta med en lokal Stadsmission omfattas endast den stad eller det län som Stadsmissionen verkar inom.