Globalamålen - Sveriges stadsmissioner
/
/
/
Globalamålen

Hushåll som regelbundet hämtade matstöd hos Stadsmissionen fick mat till ett uppskattat värde av 1 600 kr i månaden under 2022.

Under 2022 fördelade vi livsmedel motsvarande 7 miljoner måltider.

Enligt en utvärdering 2021 upplever 79% av hushållen en ökad livskvalitet och 69% en förbättrad hälsa genom att kunna hämta en matkasse varje vecka.

Inom Stadsmissionens matcentraler får människor i arbetslöshet möjligheten att närma sig den reguljära arbetsmarknaden genom att arbetsträna inom områden som lager, logistik, butik och restaurang.

Genom att omfördela maten till människor i utsatthet räddade Stadsmissionens matcentraler tillsammans med företag i livsmedelsbranschen 3 500 ton från att bli till matsvinn.

Maten som räddades under 2022 motsvarar 8 125 ton CO2e i klimatpåverkan.

Stadsmissionens matcentraler samarbetar regelbundet med fler än 175 företag inom logistik- och livsmedelsbranschen, och levererar till fler än 100 verksamheter som möter människor i utsatthet.