Almedalen - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Regeringen har äntligen arbetat fram en ny nationell strategi mot hemlöshet! Forskning och erfarenhet visar att en strategi behöver sätta bostaden först för att vara effektiv. Lever den nya strategin upp till detta? Hur kan kommunerna få stöd för att implementera strategin där bostaden sätts först?

Stadsmissionen har i åratal arbetat för att en ny nationell strategi mot hemlöshet ska tas fram. Nu har en sådan strategi sett dagens ljus – men innebär strategin det helhetsgrepp som är nödvändigt för att på allvar kunna motverka och minska hemlösheten? Forskning och internationella erfarenheter är tydlig med att varje strategi mot hemlöshet behöver vara bostadsledd – sätta bostaden först – för att vara effektiv. Det är även Stadsmissionens linje. Lever den ny svenska strategin upp till detta krav? Bostad Först är en modell att arbeta bostadslett. Modellen är bevisat framgångsrik och hjälper verkligen människor i hemlöshet där den tillämpas rätt. Bostad Först är viktig i den nationella hemlöshetsstrategin. Stadsmissionen visar på möjlig samverkan kring Bostad Först. Paneldebatt med representanter från riksdagen samt kommunrepresentant.

Medverkande:

Åsa Paborn, Talesperson hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner
Pernilla Parding, Sakkunnig hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner
Tobias Lundin Gerdås, Statssekreterare, Socialdepartementet
Martin Marmgren, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Viktor Wärnick, Bostadspolitisk talesperson, Moderaterna
Ninja Larsson, Biträdande enhetschef Bostad Först, Stockholm Stad
Fredrik Saweståhl, Moderator, Paues Åberg

Bostad först rekommenderas av Socialstyrelsen för att motverka social hemlöshet. Regeringsmedel har avsatts och utlysts till kommunerna. Men hur gör man – och är det inte dyrt?

Bostad först är en modell där bostaden kommer först, därefter stödinsatser för att klara boendet, ekonomin, hälsan, relationer osv. Bostaden är en mänsklig rättighet – och grunden för att klara andra problem i livet. Modellen riktar sig till människor i social hemlöshet, hemlösa pga sociala problem och inte enbart pga långa bostadsköer och dyra hyror. Vi vet dock att även hemlöshet som beror på ekonomiska faktorer snabbt kan leda till psykisk och fysisk ohälsa, problem att behålla jobbet, relationer etc, dvs övergå i social hemlöshet. I kvällens rapport-mingel presenteras studie av forskare Sara Johansson de Silva, som visar nycklar för framgång. Undersökningen använder Uppsala kommun som exempel, då Uppsala tidigare valt att avsluta Bostad först-modellen men nu startar igen. Kostnadsuppskattning visar på kostnadseffektivitet i modellen. Stadsmissionen berättar också hur kommunerna kan få stöd i att sätta igång med Bostad först-arbetet. Frågor och samtal på scen. Därefter mingel.

Medverkande:

Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner.
Pernilla Parding, Hemlöshetsexpert, Sveriges Stadsmissioner.
Sara Johansson de Silva, Konsult.
Kjell Larsson, Hemlöshetsexpert, Sveriges Stadsmissioner.


Dela sidan:
Publicerad: 13 juli, 2022