Aktuellt

Krishandbok

Civilsamhällets samverkan vid kriser

Handboken ska hjälpa organisationer som ämnar att samverka, skapa struktur och bättre förutsättningar för sitt samarbete. Att undvika parallella strukturer som försvårar arbetet samt hjälpa till att samordna kommunikationen gentemot myndigheter. Läs mer

2021

Hemlöshetsrapporten 2021

Stora skillnader på vart du bor i Sverige

Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till de som befinner sig i eller riskerar hemlöshet har lämnats till kommunerna. Det är en uppgift landets 290 kommuner inte klarar fullt ut. Läs mer

Fattigdomsrapporten 2021

Människor får inte det offentliga stöd de har rätt till

Årets rapport fokuserar på ”de ohjälpta”. Människor med rättigheter i det svenska välfärdssystemet, men som av olika skäl inte får stöd. I stället köar de till Stadsmissionen och övriga civilsamhället för mat och kläder. Läs mer

Min tur att berätta

Barns röster om att leva med våld

Vem tar ansvar för att kvinnor och barn som utsätts för mäns våld får det skydd, den vård och det stöd de har rätt till, frågar Bris och Sveriges Stadsmissioner. Läs mer

Utvärdering av Matkassen

Vardag, värdighet och det lilla extra i en utsatt situation

Under ganska många år var behovet av enkel, billig och ofta gratis mat rätt liten hos Stadsmissionen. Folkhemmet byggdes och fattigdomen trängdes undan. Inte helt men nästan. Men sen hände något och de senaste 20 åren har en förändring skett. Välfärdssamhället räcker inte längre till. Läs mer

2020

Hemlöshetsrapporten 2020

Ny nationella strategi mot hemlöshet

Förslaget till den nya strategin presenteras idag i rapporten Hemlös 2020, där det konstateras att kommunerna får ta ett allt för stort ansvar för hemlösheten och att staten inte tar sitt ansvar i frågan. Läs mer

Dela sidan: