rapporter - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

2022

Fattigdomsrapporten 2022

Ett välfärdssamhälle i förändring

Stadsmissionen möter människor i stor ekonomisk utsatthet, fattigdom. Den verklighet dessa människor lever i synliggörs sällan vilket vi i våra fattigdomsrapporter de senaste åtta åren har uppmärksammat. Läs mer

Bostad Först

Från om till hur

Bostad först är en ansats som med gott resultat använts i andra länder för att bekämpa hemlöshet på lokal nivå. Frågan är alltså inte längre om kommuner bör ställa om till Bostad först – utan hur en sådan omställning ska ske. Läs mer

2021

Matcentralrapporten 2021

Från svinn till räddad mat

Under 2021 räddade Stadsmissionens Matcentraler 2100 ton mat från att bli matsvin. Via matcentralerna distribueras maten ut och blir till måltider, matkassar eller säljs i de sociala matbutikerna Matmissionen. Läs rapporten för att ta del av fler siffror.  Läs mer

Hemlöshetsrapporten 2021

Stora skillnader på vart du bor i Sverige

Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till de som befinner sig i eller riskerar hemlöshet har lämnats till kommunerna. Det är en uppgift landets 290 kommuner inte klarar fullt ut. Läs mer

Fattigdomsrapporten 2021

Människor får inte det offentliga stöd de har rätt till

Årets rapport fokuserar på ”de ohjälpta”. Människor med rättigheter i det svenska välfärdssystemet, men som av olika skäl inte får stöd. I stället köar de till Stadsmissionen och övriga civilsamhället för mat och kläder. Läs mer

Utvärdering av Matkassen

Vardag, värdighet och det lilla extra i en utsatt situation

Under ganska många år var behovet av enkel, billig och ofta gratis mat rätt liten hos Stadsmissionen. Folkhemmet byggdes och fattigdomen trängdes undan. Inte helt men nästan. Men sen hände något och de senaste 20 åren har en förändring skett. Välfärdssamhället räcker inte längre till. Läs mer

2020

Hemlöshetsrapporten 2020

Ny nationella strategi mot hemlöshet

Förslaget till den nya strategin presenteras idag i rapporten Hemlös 2020, där det konstateras att kommunerna får ta ett allt för stort ansvar för hemlösheten och att staten inte tar sitt ansvar i frågan. Läs mer

Fattigdomsrapporten 2020

Pandemins effekter

År 2020 hade precis tagit sin början när nyheterna om viruset nådde oss. Inom några veckor blev en smitta långt borta i Kina en världsomfattande pandemi. Vårt fokus förflyttades, såväl hos individer som samhälle. Läs mer

Min tur att berätta

Barns röster om att leva med våld

Vem tar ansvar för att kvinnor och barn som utsätts för mäns våld får det skydd, den vård och det stöd de har rätt till, frågar Bris och Sveriges Stadsmissioner. Läs mer

2019

Fattigdomsrapporten 2019

Matfattigdom

Vi möter dem dagligen – människor som inte har råd med mat. De kommer till Stadsmissionen för dagens enda mål varm mat eller för en matkasse att dryga ut hushållskassan. 70 procent är människor som lever på långvarigt försörjningsstöd eller som på något sätt fallit mellan stolarna. Matfattigdomen i Sverige är ett faktum. Läs mer

Övrigt

Krishandbok

Civilsamhällets samverkan vid kriser

Handboken ska hjälpa organisationer som ämnar att samverka, skapa struktur och bättre förutsättningar för sitt samarbete. Att undvika parallella strukturer som försvårar arbetet samt hjälpa till att samordna kommunikationen gentemot myndigheter. Läs mer

Dela sidan: