1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner får 10 miljoner kronor av regeringens satsning

-          Vi är oerhört tacksamma för detta viktiga bidrag. Medlen går till de verksamheter som stadsmissionerna driver runtom i landet för människor i stor utsatthet, säger Tomas Lindroos, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

De som redan lever i utsatta situationer såsom hemlöshet, arbetslöshet och psykisk ohälsa har fått det ännu svårare under pandemin. Vi möter dessutom personer som tidigare inte behövt söka stöd hos oss, både barnfamiljer och de som förlorat jobbet.

Medlen kommer att användas i vårt arbete för de allra mest utsatta. Vi möter flera tusen personer i fattigdom och utsatthet varje dag runtom i landet.

Stadsmissionen har under hela våren fortsatt hålla öppet men anpassat verksamheterna med utökade städ- och hygienrutiner, information till deltagare på olika språk och anpassningar till social distansiering. Omställningen har krävt mer personal. Samtidigt tillhör många volontärer riskgruppen.  

Måltider som tidigare intagits i gemenskap på Stadsmissionens öppna mötesplatser har under coronapandemin ersatts av matpaket och social distansering. För den som ändå väljer att komma till oss har vi ökat rutinerna kring städning och hygien – många som lever i hemlöshet har ingen annanstans att ta vägen. Antalet matkassar som delats ut har ökat kraftigt och vi har börjat med hemleverans på grund av covid-19. Behovet av samtalsstöd har ökat i och med en ökad psykisk ohälsa och ångest i samband med corona och isolering.