1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Svensk ordförande i FEANTSA – Europas största organisation mot hemlöshet

FEANTSA grundades 1989 och samlar ideella organisationer som stödjer människor i hemlöshet. Man har 130 medlemsorganisationer i trettio europeiska länder, varav 28 EU-länder. FEANTSA arbetar strategiskt och samordnande mot hemlöshet. Bland annat genom att skapa samsyn kring problemet och gemensam terminologi, ta fram effektiva verktyg mot hemlöshet, forskning och utveckling, erfarenhetsutbyte och politikerkontakt. Under ett år möts mer än 1000 personer i FEANTSAs konferenser och utbildningar.

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet som ny ordförande för FEANTSA, säger Kjell Larsson, hemlöshetsexpert på Sveriges Stadsmissioner och ny ordförande för FEANTSA.

Det är dags att få ett slut på hemlösheten – nu mer än någonsin. Hemlöshet har ingen plats i 2000-talets Europa.

Under det senaste årtiondet har endast två europeiska länder sett en minskning av antalet hemlösa, Finland och Norge. Resten av kontinenten har sett en fortsatt uppåtgående trend i antalet människor som sover utomhus eller bor i otillräckliga bostäder. Den del av befolkningen som lever i hemlöshet har också förändrats. Det har skett en utveckling där barn har blivit den största gruppen som lever i akutboenden. Bland kvinnor, unga vuxna, arbetande fattiga, personer med invandrarbakgrund och personer i hbtq-rörelsen har hemlösheten ökat i Europa. Detta är inte bara en tydlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, det har också allvarliga följdeffekter på den sociala sammanhållningen och den ekonomiska tillväxten.

Om Sveriges Stadsmissioner:

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och fattigdom i Sverige, och består av de regionala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. På Stadsmissionens öppna mötesplatser välkomnas man med en värmande måltid, gemenskap, möjligheten att vila och tvätta sig. Du erbjuds vägledning ut ur din utsatta situation.

Kontakt: Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 070-090 39 37 karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se