1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Skyddat boende med barnperspektiv

Under 2018 startade Sveriges Stadsmissioner tillsammans med BRIS projektet “Skyddat boende med barnrättsperspektiv”, med särskilt fokus på barn som utsatts för eller bevittnat våld. Projektet leds av Linköpings Stadsmission, som sedan tidigare driver skyddat boende med barnperspektiv och nu kan erbjuda fler platser.

Projektet innebär ett unikt samarbete mellan Stadsmissionen med sin långa erfarenhet av människor i våldsutsatthet och Bris med sina kunskaper om barn, trauma och återhämtning. Det är ett treårigt projekt med syfte att sprida vidare metoder som utvecklas på skyddade boenden och möjliggörs med bidrag från Postkodlotteriet.

Utöver sedvanligt stöd såsom samtal och myndighetskontakter till kvinnan stöttar boendena även kring frågor om jobb, utbildning, arbetsträning, föräldraroll, identitetsfrågor, egen bostad m.m. Boendena utgår från barnets egna behov i utformande av stöd, skyddsbehov, relationer till skola och andra myndigheter.

Kartläggning och insatser görs enligt Socialstyrelsens rekommendationer. På Stadsmissionerna går professionalism och medmänsklig värme alltid hand i hand.

Kontakt

Sara Liljegren, Projektledare 0724-50 60 61 sara.liljegren@linkopingsstadsmission.se