Styrelse - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Styrelseordförande

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission. Sanna Detlefsen har arbetat på Linköpings Stadsmission sedan 2003, som områdeschef sedan 2010 och som direktor sedan 2016. Under flera år har hon kombinerat chefskap med att arbeta med behandling, främst för kvinnor med beroendeproblematik och våldsutsatthet. Sanna är beteendevetare i grunden, och har bland annat arbetat förebyggande med frågor kring självmord.

Ordinarie ledamöter

Annalie Welin, direktor Eskilstuna Stadsmission. Tidigare utvecklingschef med ansvar för de sociala enheterna. Har en bakgrund inom privat vård och omsorg främst gällande HVB samt beroendevård utifrån skilda målgrupper med uppdrag som föreståndarskap samt regionchefsuppdrag.

Lotta Säfström, direktor/VD Göteborgs kyrkliga stadsmission. Socionom och diakon som tidigare har arbetat bland annat som chef för diakonal utveckling, samt direktor på Stiftelsen Stora Sköndal. Lotta Säfström är även utbildad inom ledarskapsfrågor för idéburna organisationer och innehar sedan 2010 tjänsten som direktor/VD för Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.

Susanne Lundström, direktor Kalmar Stadsmission. Susanne Lundström har jobbat i organisationen sedan 2010. Hon har en bakgrund från näringslivet som CEO inom livsmedelsbranschen och med erfarenhet från ekonomi, service och marknad.

Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission. Åsa Paborn har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom både idéburen sektor och näringslivet. Hon har en bakgrund som journalist och har bland annat varit direktör på Utbildningsradion AB, kanalchef på Sveriges Radio och programdirektör på SBS/Discovery men också förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.

Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor Skåne Stadsmission.  Lena är socionom och har en bakgrund inom HR och hållbarhet och har tidigare arbetat som chef för hållbarhetskansliet i Malmö stad, stadsområdesdirektör för Stadsområdesförvaltning Söder samt som konsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling i privat och offentlig verksamhet. 

Johan Tovetjärn, direktor Umeå Stadsmission. Johan har gedigen erfarenhet som chef och ledare från såväl privat och offentlig som ideell sektor. Sen november 2020 är Johan den som leder Umeå Stadsmission, och tidigare bland annat arbetat på Socialtjänsten i Umeå Kommun och Scouternas riksorganisation. Har en akademisk utbildning inom sociologi, ledarskap och organisation.

Margaretha Svensson Paras, direktor Uppsala Stadsmission. Margaretha Svensson Paras har en bakgrund som bland annat diakonstrateg i Svenska Kyrkan och generalsekreterare för Hela Människan. Margaretha har förutom sin diakonutbildning, även utbildningar inom pedagogik samt psykosocial arbetsmetod. Verksamhetschef på Uppsala Stadsmission sedan 2006. 

Magnus Uhlin, direktor Västerås Stadsmission. Magnus Uhlin har ett förflutet i den offentliga sektorn främst med fokus på ekonomi och verksamhetsutveckling. Direktor för Västerås stadsmission sedan våren 2018.  

Fredrik Karlsson, direktor Örebro Stadsmission. Statsvetare med bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och humanitär respons. Tidigare direktor för Global Challenges Foundation. Fredrik är också konsult åt studieförbundet Bilda i ett projekt om strategiskt socialt arbete utifrån den lokala församlingen.

Suppleanter

Tomas Carlström, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission. Civilekonomexamen vid Lunds universitet. Tidigare erfarenhet från Ekman Group, Svenska Mässan och DB Schenker. I organisationen sedan 2016. 

Katarina Borgemo, Kalmar Stadsmission. Katarina är diakon och verksamhetsansvarig för Hands On på Kalmar Stadsmission, har tidigare arbetat som församlingsdiakon och förskolechef.  

Kerstin Ellis, Linköpings Stadsmission. Kerstin är administrativ chef på Linköpings Stadsmission sedan 2016 och har lång och gedigen erfarenhet som ekonomichef inom Skatteverket, Luftfartsverket och från privat näringsliv.

Pernilla Jonsson, Skåne Stadsmission. Pernilla har lång erfarenhet av kommunikation och marknadsföring från bl a Sydsvenskan och Studentlitteratur. Senast som marknadsansvarig på Barnfonden med ansvar för varumärke och värvning av givare.

Marie Olofsson, Stockholms Stadsmission. Marie är administrativ chef sedan 2018 och har lång erfarenhet bland annat från JLL, Manpower, Telia och Helsingborgs stad. Hon har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Johanna Rudmark Hagström, Uppsala Stadsmission. Utbildad socionom med erfarenhet av socialt arbete samt projektledning. Mångårig chefserfarenhet från kommun inom socialt arbete, LSS och hälso- och sjukvård. Anställd sedan aug 2019 som socialchef på Uppsala Stadsmission.

Mikko Nolvi, Västerås Stadsmission. Erfarenhet från LSS och HVB. Anställd på Västerås Stadsmission sedan våren 2015. TF Enhetschef för dag och ungdomsverksamheten sedan 1 December 2020.

Elin Gert, koordinator Örebro Stadsmission. Kandidatexamen i teologie. Bland annat erfarenhet av att ha arbetat som pastor, projektledare för nationella event på Evangeliska Frikyrkans huvudkontor och som bidragshandläggare. 25 års erfarenhet från ledaruppdrag inom ideella sektorn och civilsamhället.

Pernilla Fredriksson, Umeå Stadsmission. Utbildad pedagog med magisterexamen i engelska samt bibliotek- och informationsvetenskap. Har jobbat som lärare, behandlingspedagog, handledare, projektledare/familjestödjare och verksamhetsutvecklare inom organisationen sedan 1999.

Valberedning

Sammankallande

Lars G Linder, ordförande Eskilstuna Stadsmission, lars.g.linder@eskilstunastadsmission.se

Ledamöter

Eva Eriksson, ordförande, Göteborgs Stadsmission
Peter Wänehag, ordförande, Kalmar Stadsmission
Pether Nordin, ordförande, Linköpings Stadsmission
Carina Brorman, ordförande, Skåne Stadsmission
André Andersson, vice ordförande, Stockholms Stadsmission
Thomas Pettersson, ordförande, Umeå Stadsmission
Erik Eckerdal, ordförande, Uppsala Stadsmission
Ola Söderberg, ordförande, Västerås Stadsmission
Björn Cedersjö, ordförande,Örebro Stadsmission 

 

Dela sidan: