Stadgar - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Vårt Ändamål

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner med organisationsnummer 802439-9704, nedan kallad RSS, är en ideell förening som har till ändamål:
  • Att stödja och utveckla diakonal/social hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete i Sverige
  • Att utifrån en idépolitisk plattform bedriva opinionsbildning inom ändamålet
  • Att förvalta samt skydda kännetecknet Stadsmission (med Stadsmission avses begreppet i såväl bestämd som obestämd form)
  • Att utveckla och stärka den gemensamma identiteten och varumärket
  • Att genom samarbete inom ändamålet stärka medlemmarnas arbete på lokal nivå

 


Dela sidan:
Publicerad: 21 januari, 2022