Historia - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Den första stadsmissionen

Stockholms Stadsmission grundades under 1800-talets industrialisering och urbanisering då slumkvarteren växte fram i staden och behovet av husrum, kläder och arbete var stort. Nästa Stadsmission dök upp mitt under första världskrigets då allt fler blivit fattig och det bröt ut en hungersnöd i Malmö. Med inspiration från Stockholms Stadsmission bildades Malmö kyrkliga stadsmission 1916 (nu Skåne Stadsmission).  

Idag är vi 10

Idag finns vi i flera städer och är 10 medlemmar. Stadsmissionen har grundats oberoende men inspirerade av varandra, av eldsjälar inom kyrkan. Grundidén är att omsätta kristen tro i praktisk handling, som ett svar på fattigdomen och utsattheten.

Läs mer

Historien om

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission grundades med att en grupp troende människor i Stockholm inte längre accepterade fattigdomen och lidandet i staden, utan ville hjälpa och förändra. De bildade ett ideellt sällskap för att samla in pengar och 1856 antogs namnet Stockholms Stadsmission Läs mer

Historien om

Göteborgs Stadsmission

Fröet till Göteborgs kyrkliga stadsmission såddes 1952, då kyrkoherde Isaac Béen den 22 februari publicerade ett upprop i Göteborgs-Posten. Han hade sett och fått nog av allt elände som följde i alkoholmissbrukets spår och tyckte att det var dags att göra något åt saken Läs mer

Historien om

Kalmar Stadsmission

Kalmar Stadsmission är en ideell förening. Den bildades 1998 då kyrkofullmäktige antog stadgarna som berättar om en av ändamålen att vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället som skapar och förstärker utsatthet. Läs mer

Historien om

Örebro Stadsmission

Under 2014 tillsatte Svenska kyrkan i Örebro en utredning för att bereda frågan om Örebro behövde en Stadsmission. I november 2015 bildades Örebro Stadsmission av 20 stycken församlingar i Örebro och med ett ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan. Läs mer

Dela sidan: