årsredovisning och policys - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Gåvor från företag och privatpersoner till Sveriges Stadsmissioner liksom offentliga bidrag delas ut till medlemmarna, den lokala Stadsmissionen runtom i landet. Utdelning av medel sker i en kvalitativ process med ansökan och redovisningskrav. Den lokal Stadsmissionen kan maximalt erhålla lika mycket medel som egna intäkter, för att värna den lokala självständigheten och ekonomiska stabiliteten.

Övriga sju procent av intäkterna används till det nationella kansliet. Utöver gåvo- och bidragsservice bistår kansliet med metod- och kvalitetsutveckling, påverkans- och varumärkesarbete. Målet är alltid största möjliga nytta för människan i utsatthet.

Vi granskas

Sveriges Stadsmissioner granskas av auktoriserad revisor, av Svensk Insamlingskontroll och vi följer Giva Sveriges styrande riktlinjer, kvalitetskod och krav på effektmätning. Medlemmarna, den lokala Stadsmissionen, följer samma krav på kontroll.


Dela sidan:
Publicerad: 21 januari, 2022
>
>
årsredovisning och policys