1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Vi sörjer vår vän och kollega

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners ordförande Tomas Lindroos gick efter en längre 

Tomas Lindroosb.png

tids sjukdom bort i söndags kväll.

Tomas grundade Eskilstuna Stadsmission och var direktor under en stark utvecklingsresa. Han engagerade sig i det gemensamma för stadsmissionerna genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, sedan 2020 som ordförande. Han brann för människor i utsatthet och hade ett starkt engagemang för Stadsmissionens deltagare. Med ett visionärt och strategiskt ledarskap för ett mänskligare samhälle.

Vi sörjer hans bortgång och våra tankar går till hans familj.