1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Det här är Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige och verksamhet finns regionalt i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. 

Sveriges Stadsmissioner är en medlemsorganisation som verkar för insamling och påverkansarbete för socialt utsatta grupper i Sverige. Insamlade medel går både till stadsmissionernas gemensamma projekt och till de lokala stadsmissionernas verksamhet. 

Vägen till en utsatt situation är inte lång

Vägen till hemlöshet och utsatthet är inte lång. Vi möter människor som har levt ett väl ordnat liv med familj, villa och eget företag. Sen sker en skilsmässa, dödsfall, sjukdom och personen börjar kanske dricka. En räkning blir sen och då är utsattheten ett faktum. Det händer oss alla – inte bara ”dom”. Det händer dig och mig, grannen, kollegan eller bästa vännen…

Det är en verklighet för alla som lever i akut hemlöshet. Vi på Stadsmissionerna arbetar dag som natt med att ge hjälp åt dem som har det allra svårast i vårt samhälle. Vi arbetar med att ge stöd till människor som lever i utsatthet. Med akuta insatser som att få äta sig mätt eller att få sova i en säng – inte bara över jul, utan alla dagar året om.

Hur fungerar Stadsmissionens verksamheter?

Stadsmissionens olika verksamheter lindrar nöd genom att varje dag ge stöd till människor som lever i utsatthet. Stadsmissionerna arbetar med akuta insatser som att få äta sig mätt eller få sova ut i en säng. Men även för en varaktig förändring med samtal, motivation och lotsning vidare i samhället.

I våra verksamheter möter vi barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Hur många deltagare kommer till Stadsmissionerna per dag?

Runt 5.000 deltagare per dag.

Finns Sveriges Stadsmissioner representerade i hela Sverige?

Sveriges Stadsmissioner är representerade i de flesta stora städer i Sverige genom sina medlemsorganisationer i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.

Har Sveriges Stadsmissioner ett 90-konto?

Ja, Sveriges Stadsmissioner har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Sveriges Stadsmissioner följer även Giva Sveriges riktlinjer och granskas av oberoende revisor. 

Plusgiro 90 01 75-1. Bankgiro 900-1751

Hur många människor i hemlöshet finns i Sverige idag?

Enligt Socialstyrelsen finns det (2017) cirka 33 000 personer som inte har ett stadigt boende och kan sägas leva i hemlöshet i Sverige. Bland dessa lever cirka 6.000 personer i akut hemlöshet, dvs har ingenstans att ta vägen för natten. Därtill kommer de hemlösa som inte är kända av myndigheter eller frivilligorganisationer eller skrivna i Sverige, bl.a. papperlösa och EU-migranter, vilket innebär att antalet hemlösa troligen är betydligt högre. En stor grupp lever därtill på gränsen till fattigdom, bland annat ensamstående föräldrar, och som Stadsmissionerna möter för att underlätta i vardagen och förhindra att de hamnar i ännu större utsatthet och blir hemlösa.

Enligt en sammanvägning (undersökning gjord av SVT) av skattningar av myndigheter och frivilligorganisationer fanns det 4 000–6 000 fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige i mars 2015.

Socialstyrelsen räknar i Social Rapport (2010) med att det kan finnas 10 000–30 000 papperslösa i landet. Man måste anta att även denna grupp lever under osäkra boendeförhållanden. Man räknar med att antalet har ökat dramatiskt senaste åren. 

Hur förändras antalet människor i utsatthet i Sverige?

Antalet deltagare i Sveriges Stadsmissioners verksamheter ökar stadigt, ibland till bristningsgränsen. Vi ser med oro hur allt fler äldre inte får pensionen att räcka till hyra, mat, el och sjukvård. Andelen barnfamiljer och unga i utsatthet ökar också. Fattigdom blir en allt vanligare orsak till hemlöshet. Det gäller speciellt äldre, unga och barnfamiljer. 

Vad är skillnaden mellan t.ex. Stockholms Stadsmission och Sveriges Stadsmissioner?

Stockholms Stadsmission finns och verkar lokalt i Stockholms stad med omnejd. Sveriges Stadsmissioner är en rikstäckande organisation med lokala stadsmissioner som medlemmar. Stockholms Stadsmission är medlem i Sveriges Stadsmissioner, tillsammans med stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. 

<