1239001751 |
900-1751

 
Image Not Found.

Stadsmissionens förståelse av diakoni

Diakoni förstås i betydelsen en uppmaning att handla och svara upp mot mänskligt lidande. För Sveriges Stadsmissioner är det nödvändigt att verksamheterna präglas av ett diakonalt förhållningssätt. Att vara såväl mottagare som utförare av diakoni är inte förbehållet människor av en viss tro.

För en Stadsmission innebär det diakonala uppdraget att i konkret handling möta människor som lever i olika utsatta livssituationer med tro, hopp och kärlek.

Diakonin strävar i sin djupaste förståelse efter jämlikhet, rättvisa och förändring. Idag används ofta begrepp som intervention (i betydelsen intervenera i socialt orättfärdiga strukturer), empowerment (i betydelsen mobilisera enskilda och grupper i syfte att förändra) och dignifiering (i betydelsen avslöja situationer som präglas av förtryck och ersätta med värdighet) y

Det innebär att alla insatser, även de mest akuta, måste göras med medvetande om att det bakom individen nästan alltid finns makt- och systemstrukturer som påverkar såväl den akuta situationen som möjligheten att skapa hållbar lösning. Det är betydelsefullt att förstå att val av metod/insats är värdeladdat. Insatser måste alltid främja processer mot delaktighet och egenmakt. 

Ladda ner "Sveriges Stadsmissioners grundvärderingar"

<