1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
MÖTEN OCH SAMTAL.
Livsberättargrupper för äldre motverkar ensamhet och bidrar till psykisk och existentiell hälsa. 

Om Oss

Sveriges Stadsmissioner bildades 2007 och har bland annat till syfte att främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de olika lokala stadsmissionerna. Bakom bildandet står stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm och Uppsala. I dag består Sveriges Stadsmissioner av tio stadsmissioner med nybildade Umeå stadsmission samt  Eskilstuna, Västerås och Örebro stadsmission.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner gör det möjligt att arbeta brett över hela Sverige. Det är viktigt framför allt när det gäller opinionsbildning, inte minst eftersom människor i utsatthet har svårt att göra sina röster hörda och antalet hemlösa ökar i hela landet.

Medlemsorganisationerna är fristående ideella föreningar eller stiftelser, vilka har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige - för tryggt givande.

Namnet Stadsmission förknippas med en uthållig, handlingskraftig social verksamhet, som välkomnar alla människor som lever i utsatthet. Vi arbetar nära individen för att avhjälpa akut nöd och på sikt för att förändra livssituationen. Dessutom utmanar vi det som i samhället skapar nöden och utsattheten. Namnet Stadsmission ska borga för god kvalitet och god hantering av gåvomedel.

Riksföreningen förvaltar namnet ”Stadsmission”. Föreningen är öppen för medlemskap för svenska Stadsmissioner som driver professionell social verksamhet utifrån en kristen värdegrund i enlighet med kyrkornas diakonala uppdrag.

Organisationsnummer: 802439-9704

<