Stadsmissionen på Barnkonventionsdagen - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
7 feb kl. 09:00-16:00

Stadsmissionen på Barnkonventionsdagen

FN:s barnkonvention har varit svensk lag i tre år. Vad har blivit annorlunda under den här tiden? Hur har myndigheternas verksamhet påverkats? Finns det rättspraxis på området? Vad händer i kommunerna och regionerna?

De här frågorna och många fler kommer att besvaras under den fjärde upplagan av Barnkonventionsdagen. Hit kommer makthavare från relevanta myndigheter och intresseorganisationer och dagen innehåller både föreläsningar, paneldiskussioner, goda exempel och möjligheten att ställa frågor.

Bland årets talare finns generaldirektörerna för Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, Justitieombudsmannen och företrädare för en lång rad organisationer som exempelvis Unicef, Stadsmissionen och Bris.

Vad säger barnen vi möter?

Kl. 10:45-11:00
Föreläsare: Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef, Skydd & Behandling, Stadsmissionen

Stadsmissionen kommer dagligen i kontakt med barn i svårigheter – vad tycker barnen och de unga skulle behöva förändras?

  • Vad fungerar och vad fungerar inte?
  • Vad vill Stadsmissionen ändra på politiskt, juridiskt och praktiskt?
  • Vad ska professionen särskilt tänka på som är avgörande i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet?

anmäl dig här

Barns rätt i skyddat boende - Samverkansprojekt mellan Stadsmissionen och Bris

Under hösten 2018 till våren 2021 samarbetade Sveriges Stadsmissioner och Bris i ett unikt projekt med att tillsammans ta fram ett koncept för att starta och driva Skyddat boende med barnrättsperspektiv. Här gavs barn en möjlighet att på riktigt vara med och utforma en verksamhet som syftar till att möta deras behov, skydd och stöd.

Skyddat boende och barn med våldserfarenhet är ämnen som är högaktuella i samhällsdebatten just nu och ett område där det händer väldigt mycket på många olika nivåer.

Stadsmissionen och Bris

Bris metod ”Expertgrupp Barn” ser barn som kompetenta aktörer med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar. Material, metoder och utformning av skyddade boenden, i stort sett allt i projektet bollades med expertgruppen för att få barns synpunkter på vuxnas planer. Ambitionen var att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina tidigare erfarenheter av våld.

Samarbetet mellan Stadsmissionen med sin långa erfarenhet av våldsutsatthet och skyddade boenden kombinerat med Bris kunskaper om barn, trauma och återhämtning finansierades av Svenska Postkodlotteriet. Metoden tillämpas idag i våra verksamheter i Göteborg och Linköping.


Rapport

Min tur att berätta

Vem tar ansvar för att kvinnor och barn som utsätts för mäns våld får det skydd, den vård och det stöd de har rätt till, frågar Bris och Sveriges Stadsmissioner. Läs mer

Linköpings Stadsmission

Skyddat boende med barnrättsperspektiv

Ibland måste vuxna och barn fly från sina hem på grund av våld och hot i en nära relation. Stadsmissionens skyddade boende erbjuder kvalificerade stödinsatser. Läs mer

Göteborg Stadsmission

Skyddat boende

Flera olika boendealternativ med hög säkerhet och specialistkompetens för att möta, bedöma och behandla konsekvenser av att ha levt i våldsutsatthet. Vi tar emot kvinnor med eller utan medföljande barn och står redo dygnet runt. Läs mer

Dela sidan:

Stadsmissionen på Barnkonventionsdagen

Datum:
7 feb kl. 09:00-16:00

Arrangör:
JP Infonet

Plats:
Online

>
>
Stadsmissionen på Barnkonventionsdagen