5 jul kl. 11:45-12:45

Sätt bostaden först – bara så knäcker vi hemlösheten

Beskrivning av samhällsfrågan

Regeringen har äntligen arbetat fram en ny nationell strategi mot hemlöshet! Forskning och erfarenhet visar att en strategi behöver sätta bostaden först för att vara effektiv. Lever den nya strategin upp till detta? Hur kan kommunerna få stöd för att implementera strategin där bostaden sätts först?
Utökad information om evenemanget

Stadsmissionen har i åratal arbetat för att en ny nationell strategi mot hemlöshet ska tas fram. Nu har en sådan strategi sett dagens ljus – men innebär strategin det helhetsgrepp som är nödvändigt för att på allvar kunna motverka och minska hemlösheten? Forskning och internationella erfarenheter är tydlig med att varje strategi mot hemlöshet behöver vara bostadsledd – sätta bostaden först – för att vara effektiv. Det är även Stadsmissionens linje. Lever den ny svenska strategin upp till detta krav? Bostad Först är en modell att arbeta bostadslett. Modellen är bevisat framgångsrik och hjälper verkligen människor i hemlöshet där den tillämpas rätt. Bostad Först är viktig i den nationella hemlöshetsstrategin. Stadsmissionen visar på möjlig samverkan kring Bostad Först. Paneldebatt med representanter från riksdagen samt kommunrepresentant.

Medverkande:

Åsa Paborn, Talesperson hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner
Pernilla Parding, Sakkunnig hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner
Tobias Lundin Gerdås, Statssekreterare, Socialdepartementet
Martin Marmgren, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Viktor Wärnick, Bostadspolitisk talesperson, Moderaterna
Ninja Larsson, Biträdande enhetschef Bostad Först, Stockholm Stad
Fredrik Saweståhl, Moderator, Paues Åberg

Kontakt

Kontaktperson

Karin Timm Östlund, Sveriges Stadsmissioner,
+46 70 090 393 7
karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Maria von Sydow, Stockholms Stadsmission
+46 8 684 230 58
maria.vonsydow@stadsmissionen.se

 


Dela sidan:

Sätt bostaden först – bara så knäcker vi hemlösheten

Datum:
5 jul kl. 11:45-12:45

Arrangör:
Sveriges Stadsmissioner

Plats:
E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E35, plan 3"

Hitta dit:
>
>
Sätt bostaden först – bara så knäcker vi hemlösheten