5 jul kl. 17:30-18:30

Bostad först – hinder och möjligheter

Beskrivning av samhällsfrågan

Bostad först rekommenderas av Socialstyrelsen för att motverka social hemlöshet. Regeringsmedel har avsatts och utlysts till kommunerna. Men hur gör man – och är det inte dyrt?

Utökad information om evenemanget

Bostad först är en modell där bostaden kommer först, därefter stödinsatser för att klara boendet, ekonomin, hälsan, relationer osv. Bostaden är en mänsklig rättighet – och grunden för att klara andra problem i livet. Modellen riktar sig till människor i social hemlöshet, hemlösa pga sociala problem och inte enbart pga långa bostadsköer och dyra hyror. Vi vet dock att även hemlöshet som beror på ekonomiska faktorer snabbt kan leda till psykisk och fysisk ohälsa, problem att behålla jobbet, relationer etc, dvs övergå i social hemlöshet. I kvällens rapport-mingel presenteras studie av forskare Sara Johansson de Silva, som visar nycklar för framgång. Undersökningen använder Uppsala kommun som exempel, då Uppsala tidigare valt att avsluta Bostad först-modellen men nu startar igen. Kostnadsuppskattning visar på kostnadseffektivitet i modellen. Stadsmissionen berättar också hur kommunerna kan få stöd i att sätta igång med Bostad först-arbetet. Frågor och samtal på scen. Därefter mingel.

Medverkande:

Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner.
Pernilla Parding, Hemlöshetsexpert, Sveriges Stadsmissioner.
Sara Johansson de Silva, Konsult.
Kjell Larsson, Hemlöshetsexpert, Sveriges Stadsmissioner.

Kontakt

Karin Timm Östlund, Sveriges Stadsmissioner,
karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Caroline Nilsson, Sveriges Stadsmissioner,
caroline.nilsson@sverigesstadsmissioner.se


Dela sidan:

Bostad först – hinder och möjligheter

Datum:
5 jul kl. 17:30-18:30

Arrangör:
Sveriges Stadsmissioner

Plats:
Adelsgatan 43, Visby, Vårdklockans kyrka

Hitta dit:
>
>
Bostad först – hinder och möjligheter