våra teman - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Tema fattigdom

Stadsmissionen möter runt 5 000 människor i utsatthet varje dag. Vi bistår med akut stöd som mat och kläder. Genom professionellt stöd och råd försöker vi hittar vägar ut ur utsattheten. Stadsmissionens arbetsträning ökar möjligheten till egenförsörjning. Ditt företag kan bidra till minskad fattigdom och utsatthet för ett mänskligare Sverige. 

tema Hemlöshet

Idag lever 33 000 människor i Sverige i hemlöshet. Stadsmissionen bistår med akut stöd såsom mat, kläder, vila, värme och tvätt. I mötet byggs tillit för den som tappat tron på samhället. Den tillitsfulla relationen möjliggör vägledning ut ur utsattheten, till någon av Stadsmissionens eller stadens boenden. Genom ditt företags engagemang bidrar du till hopp och vägar ut ur hemlöshet. 

tema Integration

Stadsmissionen möter människor i utanförskap varje dag. Vi bjuder in till gemenskap och värme. Stadsmissionens vägledning och rådgivning, arbetsträning och multikulturella mötesplatser ökar makten över ditt liv och delaktigheten i samhället. Genom ditt företags engagemang bidrar du till ökad inkludering och ett mänskligare Sverige. 

tema Barn och Unga

19% av alla barn i Sverige lever i fattigdom* och har inte råd med aktiviteter utanför skolan. Stadsmissionen bistår med matkasse som drygar ut hushållskassan, med fritidsaktiviteter och kollo, läxläsning och vuxenstöd. Vi gör barnens vardag så normal som möjligt – trots fattigdomen. Genom ditt företags engagemang bidrar du till att barn får vara barn och ha en framtidstro. 

Varför Stadsmissionen

Företag berättar

Det finns många sätt att stödja Stadsmissionen. Läs vad andra företag har för samarbeten med oss och varför de väljer att stödja vårt arbete för ett mänskligare Sverige. Läs mer

Globala Målen

Hur vi jobbar med de globala målen

Genom att stödja Stadsmissionen kan ert företag bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ni främjar 12 av FN:s 17 hållbarhetsmål. Läs mer


Dela sidan:
Publicerad: 31 januari, 2022