Globala målen - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

1. Utrota fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

2. Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

3. god Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

4. God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

5. Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

6. RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

10. Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Våra teman

Din värdegrund på riktigt!

Välj det tema som passar ditt företags samhällsansvar bäst – så ser vi till att förverkliga dem! Teman är förankrade både i våra verksamheter och i de globala målen. Läs mer

Varför Stadsmissionen

Företag berättar

Det finns många sätt att stödja Stadsmissionen. Läs vad andra företag har för samarbeten med oss och varför de väljer att stödja vårt arbete för ett mänskligare Sverige. Läs mer

Dela sidan:
>
>
Globala målen