1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

TACK från statsministern

stefanlofven_1-150px.jpg

Igår framförde statsministern sitt varma TACK till Sveriges Stadsmissioners ordförande Tomas Lindroos för Stadsmissionens insats under covid-19-pandemin i ett skype-möte.

Statsministern var intresserad att höra om situationen för de allra mest utsatta under pandemin, om Stadsmissionens insatser och om nya grupper som kommit till Stadsmissionen för stöd och hjälp.