1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner på MR-dagarna 19-21 april

Årets mänskliga rättighetsdagar - tema bostad en mänsklig rättighet - går av stapeln 19-21 april online. 

Sveriges Stadsmissioner deltar med de båda egna seminarierna "Bostad en mänsklig rättighet - och statens ansvar" samt "Min tur att berätta - barns röster om att leva med våld" i samarbete med BRIS. Ni finner oss också i flera paneler.

Några seminarier är gratis, för andra krävs biljett. 

Min tur att berätta - barns röster om våld

Måndag 19/4 kl 14.30-15

Medverkande: Sara Liljegren (Sveriges Stadsmissioner), Malin Rekke (BRIS)

Sverige sägs ofta vara ett av de bästa länder för barn att växa upp i och har varit pionjärer i arbetet för att skydda barn från våld. Ändå osynliggörs barns behov och rättigheter när de flyr till skyddat boende, trots att barnkonventionen nu blivit lag. Vad händer när ett barn som upplevt våld får skydd och hur påverkar det barnets liv? I rapporten Min tur att berätta har Sveriges Stadsmissioner och Bris pratat med barn som upplevt våld och som vistats i ett eller flera skyddade boenden.

Bostad – en mänsklig rättighet och statens ansvar

Tisdag 20/4 kl 9-10

Medverkande: Nathalie Brard (Fastighetsägarna)Susanne Sjöblom (Hyesgästföreningen)Åsa Shelin (Sveriges Allmännytta), Pernilla Parding (Sveriges Stadsmissioner). Moderator: Jonas Wihlstrand.

Stadsmissionens presenterar förslag till en nationell strategi med krav på en nollvision för hemlösheten i Sverige. Utgångspunkten i strategin är att bostad är en mänsklig rättighet och därmed statens ansvar gentemot de som bor inom landets gränser. Vi menar också att bostad är utgångspunkten för ett effektivt socialt arbete.

Andras seminarier där representant från Stadsmissionen medverkar:

Våldsutsatta kvinnor i bostadskris

Tisdag 20/4 kl 10.30.11.30

En ny bostad är en förutsättning för att kunna lämna en våldsutövande man, men i den pågående bostadskrisen drabbas våldsutsatta kvinnor och deras barn särskilt hårt. Kvinnor nekas bostad till följd av låga inkomster, kort tid i bostadskö och skulder till följd av ekonomiskt våld. Många flyttas runt mellan olika otrygga boenden, t.ex. vandrarhem och andrahandsuthyrningar, och faller mellan stolarna de flyttas mellan kommuner. Uppsala Kvinnojour, Nexus resurscentrum, Kvinnoboendet Siri och Kvinnobyrån ger en föreläsning om bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och deras möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. Med representanter från både kommunala och ideella aktörer ges flera viktiga perspektiv på kvinnors utsatthet på bostadsmarknaden.

Medverkande: Kvinnoboendet SiriKvinnobyrån (Uppsala Stadsmission)Nexus resurscentrumUppsala Kvinnojour. Arrangör: Uppsala Kvinnojour.

Vräkta barnfamiljer och strukturell hemlöshet – vad gör vi?

 Onsdag 21/4 kl 9-10

Den strukturella hemlösheten och antalet vräkta barnfamiljer har ökat de senaste åren, trots att rätten till bostad gradvis ska förverkligas. Hur ser situationen ut i Uppsala län och vad kan vi göra åt de utmaningar som finns? Länsstyrelsen Uppsala län presenterar årets regionala bostadsmarknadsanalys och leder ett panelsamtal med aktörer i länet för att ytterligare belysa aktuella utmaningar och framgångsfaktorer inom området.

Medverkande: Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen Uppsala länLisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala länAnn-Marie Nilsson, Enköpings kommun Johanna Rudmark Hagström, Uppsala Stadsmission. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län. 

Rätten till bostad: Hemlöshet och sociala bostäder

Onsdag 21/4 kl 10.30-11.30

Detta seminarium inspireras av Stadsmissionens hemlöshetspolitiska strävan och diskuterar hur en modell för sociala bostäder kan se ut. Panelen utgår ifrån byggnadsmässiga, ekonomiska och politiska premisser för att tillgodose rätten till bostad även för människor med svagare ekonomi.

Medverkande: Urban StrandbergAnders Leitzinger Erik Elmgren Jonas WihlstrandMarcus KnutagårdRickard Stark. Arrangör: Göteborgs universitet. 

Vad förhindrar förverkligandet av bostaden som rättighet?

Onsdag 21/4 kl 12.30-13.30

Det är svårt för många att få sin rätt till
bostad tillgodosedd i dagens Sverige. Det är oklart vilken status en sådan
rättighet har och vem som ansvarar för dess uppfyllande. På detta seminarium
kommer vi diskutera hur vi kan se på bostaden som rättighet, vilken typ av
rättighet är det? Vad kan vi se för hinder för att bostaden som rättighet ska
kunna förverkligas idag? Vi kommer att diskutera både lösningar inom ramen för
nuvarande system föreslå komplement för att förverkliga allas rätt till en god
bostad.

Medverkande: Bo BengtssonErika P BjörkdahlStina Fernqvist, forskare socialt arbete UUEmma HolmqvistNågon från allmännyttan UppsalahemNågon från planeringsavdelning på Uppsala kommunNågon från socialförvaltningenUppsala stadsmission. Arrangör: Uppsala universitet Nätverket Bostaden som rättighet.