1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner på Barnrättsdagarna 14-15/9

Seminarie nr 58 - Min tur att berätta, barns röster om att leva med våld - KAN SES FRAM TILL 13/12.

shutterstock_1447068776_klar_b.jpg

Chatta också med våra experter under Barnrättsdagarna 14-15/9!

Vad händer när ett barn som upplevt våld kommer till ett skyddat boende, och hur påverkar det barnets liv? Stadsmissionen och Bris vill lyfta barnens egna röster, våra reflektioner och aktuell forskning kring barnen som tvingas fly från våldet i sina hem. Dels för att se vad som krävs för att säkerställa barns rättigheter, men också vad vi tillsammans kan göra redan idag för att förbättra situationen för dessa barn. Föreläsare: Sara Liljegren Sveriges Stadsmissioner och Malin Rekke, Bris

Kostnad och anmälan se barnrattsdagarna.se