1239001751 |
900-1751

 
Right Sidebar Page Type Image

Stadsmissionen bedriver secondhand för att möjliggöra för människor som står långt från arbetsmarknaden att få arbetsträning och praktik. Secondhand-butikerna ger också möjligheten att handla kläder och prylar till en låg kostnad. Secondhand-verksamheten är ett viktigt bidrag till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle. 

Välkommen till någon av våra butiker för att handla eller skänka kläder och prylar!

Stadsmissionens Secondhand finns på följande orter:

Eskilstuna

Göteborg

Kalmar

Linköping

Skåne

Stockholm

Uppsala

Västerås 

Örebro

<