1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionen mobiliserar i samband med Corona-spridningen

Stadsmissionerna runtom i landet mobiliserar för att på bästa sätt kunna stödja människor i utsatthet och hemlöshet. I kristider är det ofta dessa individer som blir extra drabbade. Man har inte ett hem att gå till för att undvika smittspridning eller för egenvård.

Stadsmissionen har i sina öppna verksamheter fokus på att skapa lugn, att informera om Corona-viruset och hur man kan minska smittspridningen. Samt sanitära åtgärder som tvätt, handsprit och utökad städning.

Vi står också beredda att utöka matutdelning, omplacera medarbetare till prioriterade och akuta insatser och lotsar vidare deltagare med sjukdomssymptom till vården.