1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionen i internationella hemlöshetssamtal

På måndag 21 juni möts representanter från alla EU-länder i Portugal för att besluta om en EU-deklaration mot hemlöshet. FEANTSA är en paraplyorganisation för nationella organisationer som arbetar med hemlöshet och deltar i mötet. Kjell Larsson, sakkunnig i hemlöshetsfrågan på Göteborgs stadsmission och Sveriges Stadsmissioner är ordförande i FEANTSA och signerar som civilsamhällesrepresentant. Han kommer att dela ut det årliga hemlöshetspriset, FEANTSA homelessness award, ett prestigefyllt pris bland socialarbetare runtom i Europa.

KjellLarsson.jpg

 

Vi möter Kjell Larsson dagen före avresa till Portugal för en intervju. Nyklippt, solbränd och i spänd förväntan inför EU-toppmötet.

Kjell, vad är det egentligen som händer i Portugal på måndag?

-          Då kommer vi skriva under den här deklarationen som är vägen fram till en europeisk hemlöshetsstrategi. Första steget är att minst hälften av medlemsländerna ska godkänna den här plattformen. Om det händer bildas en styrgrupp under ledning av Belgiens tidigare premiärminister Yves Leterme, som ska ta fram en tydlig handlingsplan – inklusive finansiering. För att få 15 miljoner människor i Europa att komma ur hemlöshet fram till 2030. Målet är att utrota hemlösheten i EU till 2030.

Kan Sverige lära något av det europeiska arbetet mot hemlöshet?

-          Vi har ju ingen hemlöshetsstrategi i Sverige. Vi skulle ju kunna ta fram en svensk hemlöshetsstrategi som bygger på samma inriktning, med målet att utrota hemlösheten. En viktig del är att jobba med bostadsledda insatser. Det innebär en riktad insats för att människor i hemlöshet ska få en mer permanent bostad – inte som nu, där du möjligen kan få socialt stöd. Hemlöshet handlar om att få ett eget hem, helt enkelt – bostad som en mänsklig rättighet.

Vilken betydelse har EU-deklarationen mot hemlöshet för Sverige?

-          EU är ju alltid byråkratisk. Vi inom FEANTSA har ju jobbat många år för detta. Det har tagit tid. Men när EU väl bestämmer sig, då ger det effekt också… det är ganska mycket pengar som kommer att avsättas till hemlöshetsarbete. Varje medlemsland ska upprätta en handlingsplan för att få åtkomst till medlen. Det blir inga hårda EU-krav, däremot möjligheter genom medel, erfarenhetsutbyte och metodutveckling i samverkan. Här är det viktigt att Sverige hänger på, då kommer vi att få tillgång till medel som möjliggör den omställning av hemlöshetsarbetet som vi och många med oss ser behövs!

Vad är det för pris du ska dela ut?

-          Det är tredje året i rad som FEANTSA delar ut ett hemlöshetspris. EU-kommissionär Nicolas Schmit kommer tillsammans med mig dela ut priset till de tre finalisterna. Priset går till innovativa projekt som ställer om arbetet mot hemlöshet till bostadsledda initiativ. För två år sedan fick Sverige bronsmedalj för ett projekt där storstäderna Göteborg-Malmö-Stockholm satsade på kvinnor i hemlöshet. I år finns ingen svensk kandidat, däremot kandidater från Tjeckien, Portugal och Italien.

Varför delar du ut det här priset?

-          Jag är ordförande i FEANTSA, som är en europeisk paraplyorganisation för nationella organisationer som arbetar mot hemlöshet. 25 av 28 medlemsländer är representerade i FEANTSA. Vi jobbar mycket med policy making i hemlöshetsfrågan. När nye EU-kommissionären Nicolas Schmit tillträdde, då var vi snabba med att lyfta hemlöshetsfrågan och vikten av bostaden som en grund för övriga mänskliga rättigheter.

Hur står sig Sverige i förhållande till övriga EU-länder i arbetet mot hemlöshet?

-          Sverige ligger långt efter övriga nordiska länder och många andra, men före öststaterna. Sverige har ju hög status som välfärdsland i Europa – men vi lever på gamla meriter. Vi borde påskynda arbetet med bostadsledda strategier och Bostad först i Sverige. Bara så kan vi fortsätta vara ett föregångsland, vara proaktiva och visa på allt bra vi gör! Vi satsar till exempel mycket pengar på hemlöshet, men om vi skulle använda pengarna på ett annat sätt så skulle vi kunna få mer effekt för pengarna – och precis som Finland, utrota hemlösheten. Finland visar att det är möjligt!

Hur jobbar Sverige för att motverka hemlöshet?

-          I Sverige ligger allt ansvar för hemlöshetsarbetet på kommunerna. Staten har inget övergripande ansvar. Men det har startats ett par utredningar som ger hopp. Dels om social bostadsförsörjning, dels om modellen Bostad först som Sveriges Stadsmissioner också arbetar med och förespråkar. Vi ser att det skulle behövas en nationell kunskapshub – vi har redan en sådan som vi gärna vill att fler ska delta i och vara med och finansiera. Där samlar vi forskning om Bostad först, det finns ett nationellt Bostadförst-nätverk och möjlighet till utbildning. Det är en guldgruva att ösa kunskap ur!

Hur kan Sverige bidra till EU för att motverka hemlöshet?

-          Sverige blir ordförandeland i EU våren 2023 – då hoppas vi att Sverige är lika engagerade i frågan som Portugal, Frankrike och Tjeckien som lovat att ta vidare stafettpinnen i detta arbete. Vi väntar nu spänt på att Sverige ska uttala sig positivt kring EU-deklarationen och driva arbetet mot hemlöshet både i Sverige och i EU!