1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Folder om social mobilisering

Sociala mobiliseringsprocesser kan ta många olika uttryck. Alltifrån självhjälpsgrupper
och grannsamverkan till revolution ryms i begreppet. Gemensamt är
att människor går samman för att förändra en situation som de upplever
som bristfällig, begränsande eller förtryckande.

Den här metodskriften vänder sig till dig som arbetar med socialt
arbete i en kommun eller i civilsamhället, är organiserad i föreningslivet,
studerande eller engagerad och intresserad av samhällsarbete i
bred mening. Syftet med skriften är att inspirera till att utveckla det
sociala arbetet.

Ladda ner foldern här