1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sociala mobiliseringsprocesser kan ta många olika uttryck. Alltifrån självhjälpsgrupper och grannsamverkan till revolution ryms i begreppet. Gemensamt är att människor går samman för att förändra en situation som de upplever som bristfällig, begränsande eller förtryckande.

Social mobilisering

 2013 startade Sveriges Stadsmissioner sitt första nationella projekt “Social mobilisering - ett mänskligare samhälle”, finansierat av Postkodlotteriet. Syftet var att få människor att gå samman för att förändra en situation som de upplever som bristfällig, begränsande eller förtryckande. Sociala mobiliseringsprocesser kan ta många olika uttryck. Alltifrån självhjälpsgrupper och grannsamverkan till revolution ryms i begreppet.

Exempel på de resultat som grupperna kan uppnå är:

  • Konkret förändring i vardagen
  • Minskad social isolering - ökad gemenskap och trygghet
  • Minskad diskriminering
  • Stärkt demokrati

Med hjälp av dedikerade projektledare och utbildningar kunde grupperna få det stöd de behövde för att sedan själva driva på förändringsarbetet.  

Projektet som pågick under tre års tid lever bland annat vidare i dag genom den forskning, kunskap och det utbildningsmaterial som projektet resulterade i. Flera av de 150 grupper som startades upp under projektets gång finns fortfarande kvar.

För att få en fördjupad bild av hur praktiskt arbete med lokal social mobilisering kan se ut rekommenderar vi boken Social mobilisering ­Lärdomar från fyra svenska städer (Universus förlag, 2015).

Eller ladda ner Stadsmissionens metodskrift om social mobilisering här. Den vänder sig till dig som arbetar med socialt arbete i en kommun eller i civilsamhället, är organiserad i föreningslivet, studerande eller engagerad och intresserad av samhällsarbete i bred mening. Syftet med skriften är att inspirera till att utveckla det sociala arbetet.

<