1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Nominerad till publishingpriset

 
Rapporten “Min tur att berätta” är nominerad till Publishingpriset i kategori Print/Rapporter. En jury med tolv ledamöter kommer att granska, bedöma och jämföra de tävlande bidragen för att sedan utse en vinnare för varje kategori plus Publishingprisets tre Grand Prix. Vinnarna presenteras i november.

Ladda ner och läs rapporten Min tur att berätta

prisbild (002).png

Om Publishingpriset

Tävlingen syftar till att synliggöra välgjorda produkter och sporra alla som brinner för att skapa god kommunikation – såväl genom film som i print och på webben. Publishingpriset är fristående från branschens organisationer. En jury bedömer, förutom helheten, också fyra olika aspekter av kommunikation, där designen är lika viktig som till exempel textinnehåll, användbarhet och det fysiska utförandet. Läs mer

Om rapporten

Varje år bor minst 6000 barn i Sverige på ett skyddat boende med sin mamma, på flykt undan det livsfarliga våldet. Sveriges Stadsmissioner och Bris har i samarbetsprojektet “Barns rätt i skyddat boende” gjort djupintervjuer med 20 barn som bor eller har bott på skyddade boenden. Rapporten Min tur att berätta är ett resultat av dessa möten och samtal. Genom att lyfta barns egna röster och aktuell kunskap ger rapporten en inblick i hur livet ter sig för barn och unga som upplevt våld hemma. Den ger kunskap ur ett perspektiv som endast barnet själv har.

Projektet har startat skyddade boenden i Linköping och Göteborg som utgår från barns behov och rättigheter, och syftar till att ta fram ett koncept för att starta och driva Skyddat boende med barnrättsperspektiv. Projektet finansieras av Postkodlotteriet. Läs mer om projektet