1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Varje år bor cirka 6000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid av att ha upplevt våld.

Läs rapporten "Min tur att berätta - barns röster om våld"

Stadsmissionens skyddade boende i Göteborg

Stadsmissionens skyddade boende i Linköping

I media:

Aftonbladet debatt "Barn osynliggörs när våld upptäcks", 8 juli 2020

Nyhetsmorgon TV4: "6000 barn tvingas gömma sig för en våldsam förälder", 8 juli 2020

Nyheterna TV4: "Många barn far illa på skyddat boende", 8 juli 2020

Nyheterna SVT: "Barn i skyddade boenden faller mellan stolarna", 8 juli 2020

Podd Våld i nära relationer, #35 Barn på skyddat boende

Film – Sara Liljegren och Malin Rekke samtalar om hur rapporten Min tur att berätta kom till, och hur viktigt det är att lyssna på barnen.

Tidningen Framtidens Karriär - Satsar på skyddade boenden med barnrättsperspektiv (intervju Malin Rekke, barnpsykolog som intervjuat barnen och projektledare Sara Liljegren)

Tidningen Framtidens Karriär - Skyddade boenden med barnrättsperspektiv (intervju Catarina Berndtson, verksamhetschef skyddat boende Göteborgs stadsmission)

 

 

 

 

Barns rätt i skyddat boende

Ett samverkansprojekt mellan Stadsmissionen och Bris

Sedan hösten 2018 samarbetar Sveriges Stadsmissioner och Bris i ett unikt projekt med att tillsammans ta fram ett koncept för att starta och driva skyddat boende med barnrättsperspektiv. Här ges barnen en möjlighet att på riktigt vara med och utforma en verksamhet som syftar till att möta deras behov, ge dem stöd och skydd. 

Skyddat boende och barn med våldserfarenhet är ämnen som är högaktuella, bland annat med utredningen "Ett fönster av möjligheter, stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende" (SOU 2017:112). 

- Tyvärr är det alltför sällan som barnet själv får komma till tals om sin egen situation, menar projektledare Caroline Stridh.

kid-2603857 (003)_för hemsidan.jpg

Bris' metod "Expertgrupp Barn" ser barn som kompetenta aktörer med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar. Material, metoder och utformning av skyddade boenden, i stort sett allt ska i projektet bollas med expertgruppen för att få barns synpunkter på vuxnas planer. Ambitionen är att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina tidigare erfarenheter av våld. 

Hittills har tre skyddade boenden med barnrättsperspektiv startats av Stadsmissionen i Linköping och i Göteborg. Utöver sedvanligt stöd såsom samtal och myndighetskontakter till kvinnan stöttar boendena även kring frågor om jobb, utbildning, arbetsträning, föräldraroll, identitetsfrågor, egen bostad m.m. Boendena utgår från barnets egna behov i utformande av stöd, skyddsbehov, relationer till skola och andra myndigheter.

Samarbetet mellan Stadsmissionen med lång erfarenhet av våldsutsatthet och skyddade boenden kombinerat med Bris kunskaper om barn, trauma och återhämtning är ett treårigt projekt och finansieras av Postkodlotteriet.

Kontakt

Sara Liljegren, tf projektledare Linköpings Stadsmission 0724-50 60 61 sara.liljegren@sverigesstadsmissioner.se