1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Varje år bor cirka 6000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid av att ha upplevt våld.

Barns rätt i skyddat boende

Ett samverkansprojekt mellan Stadsmissionen och Bris

Under hösten 2018 till våren 2021 samarbetade Sveriges Stadsmissioner och Bris i ett unikt projekt med att tillsammans ta fram ett koncept för att starta och driva Skyddat boende med barnrättsperspektiv. Här gavs barn en möjlighet att på riktigt vara med och utforma en verksamhet som syftar till att möta deras behov, skydd och stöd.

Skyddat boende och barn med våldserfarenhet är ämnen som är högaktuella i samhällsdebatten just nu och ett område där det händer väldigt mycket på många olika nivåer.

- Projektet gav möjlighet att följa med i utvecklingen och också att ta arbetet med att synliggöra barnets situation ett steg längre genom att fråga barnen själva, något som gjorts i ”Ett fönster av möjligheter, stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112, Se www.regeringen.se)”. Tyvärr är det alltför sällan som barnet själv får komma till tals om sin egen situation menar projektledaren Caroline Stridh.

kid-2603857 (003)_för hemsidan.jpg

Bris metod ”Expertgrupp Barn” ser barn som kompetenta aktörer med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar. Material, metoder och utformning av skyddade boenden, i stort sett allt i projektet bollades med expertgruppen för att få barns synpunkter på vuxnas planer. Ambitionen var att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina tidigare erfarenheter av våld.

Samarbetet mellan Stadsmissionen med sin långa erfarenhet av våldsutsatthet och skyddade boenden kombinerat med Bris kunskaper om barn, trauma och återhämtning finansierades av Svenska Postkodlotteriet.

Vill du veta mer?

Sara Liljegren, Linköpings Stadsmission, 0724-50 60 61, sara.liljegren@linkopingsstadsmission.se 

Catarina Berndtsson, Göteborgs Stadsmission, 031-755 37 38, catarina.berndtsson@stadsmissionen.org 

<