1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Risk att utsattheten ökar vid nedstängning

De tusentals människor i hemlöshet och fattigdom som Stadsmissionen möter varje dag har ingen annanstans att ta vägen, när samhället stänger ner och digitaliserats allt mer under pandemin.

Stadsmissionerna runtom i landet har sedan pandemins början följt riktlinjerna och anpassat verksamheterna. Våra besökare har fått kortare tid på sig att värma sig hos oss. De har till vissa delar fått hämta matpaket och ätit ute. Städrutiner och information om pandemin och hygien är viktiga anpassningar. När vi behövt prioritera är det de som inte har något hem som fått komma in i värme och vila, för en dusch, äta och prata en stund. Psykiskt stöd och trygghet är viktiga delar.  

Sveriges Stadsmissioner har svarat på remissen om Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Läs hela remissvaret här

  • Vi vill understryka vikten av att den sociala verksamhet som stadsmissionerna driver fortsatt kan bedrivas då våra besökare inte har någon annanstans att ta vägen. 
  • Vi ser en ökad risk för psykisk ohälsa om man stänger ned verksamheter där personer långt ifrån arbetsmarknaden har sin huvudsakliga sysselsättning. Insatser för personer i arbetsmarknadspolitiska program bör likt daglig verksamhet (LSS) kunna fortgå.
  • Arbetsmarknadstjänster genom sociala företag är en stor del av många idéburna aktörers affärsidé och intäkter. Ersättning för utebliven intäkt i samband med minskad eller utebliven beläggning under pandemin behöver utgå till de Ideella organisationerna i dessa fall.