1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Projektavslut Pentru tine - för dig

Efter nästan två års uppsök avslutas nu projekt Pentru Tine – för dig. Projektet har genomförts i Stockholm, Uppsala, Linköping och Eskilstuna och finansierats av FEAD – EU:s fond för de som har det sämst ställt. Sammanlagt har projektet hjälpt över 1600 individer och gjort över 5000 insatser. Stadsmissionens fältare har bidragit till ökad social delaktighet och egenmakt för EU-medborgare som lever i utsatthet. 

- Jag är glad eftersom jag vet att det finns någon att prata med. Någon som informerar och hjälper mig om jag har problem, säger en deltagare.

De samlade erfarenheterna från projektet finns att tillgå i Metodhandbok - arbetsmetoder & hälso- och samhällsinformation för arbete med EU-medborgare i utsatthet.  

Uppsökare har gett samhällsinformation och länkat till Stadsmissionens natt- och dagverksamheter, andra organisationers verksamheter och lokala myndigheter. Vi har även haft ett stort fokus på hälsoinformation och motiverat individer till att göra förändringar, som vi sett varit viktiga, såsom att söka vård, införskaffa preventivmedel mm. Genom uppsök på gator och torg har vi kunnat nå så många fler, som annars inte hade tagit sig till våra verksamheter.

- Jag är otroligt stolt över alla uppsökare som med det största engagemanget har kämpat för utsatta EU-medborgares mänskliga rättigheter och möjligheter till att stärka sin egenmakt. Varje dag har de lyssnat till deltagares unika och individuella behov och stått bredvid dem under både höstrusk och vinterstormar och gett dem vägledning i deras livssituationer. Jag är övertygad om att varenda möte varit värdefullt, utifrån att så få blir sedda och lyssnade på, säger Rebecca Schulze, nationell projektledare.

Kunskaper om EU-medborgares rättigheter och lärdomar från projektet är samlade i en framtagen metodhandbok. Vår förhoppning är att stadsmissioner och andra aktörer som arbetar med utsatta grupper kan få användning av vår metodhandbok, då det är genom flera insatser från flera håll som vi verkligen kan göra skillnad.

Finansierat av

ESF logga b.jpg