1239001751 |
900-1751

 
Right Sidebar Page Type Image

Rapporter

Metodhandbok - arbetsmetoder & hälso- och samhällsinformation för arbete med EU-medborgare i utsatthet

Pentru Tine är rumänska och betyder ”för dig”. Projektet ger hälso- och samhällsinformation med fokus på EU-medborgares rättigheter och skyldigheter i Sverige, hemlandet och EU och hur man hittar rätt väg för att få sina rättigheter uppfyllda.

Lokala fältteam arbetar uppsökande i Eskilstuna, Linköping, Stockholm och Uppsala. Fältteamen består av hälsokommunikatörer samt personal med språkkunskaper, kulturell kompetens och erfarenhet av socialt arbete. Dessutom finns fyra lokala projektledare, en på varje ort som kompletterar fältteamet och som ansvarar för samverkan lokalt med relevanta aktörer. Aktiviteter och informationsträffar sker även vid stadsmissionernas ordinarie verksamhet för EU-medborgare i utsatthet, Crossroads.

PentruTine7_web.jpg

Projektet riktar sig till icke-ekonomiskt aktiva EU-medborgare i utsatthet som vistas tillfälligt i Sverige. Det gäller personer som är hemlösa och arbetslösa, som saknar inkomst och som tvingas i tiggeri eller panta för att samla pengar. Målet är att nå 1700 personer.

Syftet är att målgruppen ska få en ökad förbättrad hälsa och ökad inkludering genom kunskap om sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter i Sverige, hemlandet och EU.

Projektet är finansierat av FEAD (fonden för europeisk bistånd för dem som har det sämst ställt) och pågår fram till juni år 2021.

Projektledare: Rebecca Schulze, rebecca.schulze@stadsmissionen.se, tel +46 724 02 86 74.

 EU_flagga_EurSocfond_cmyk%20arial_700.jpg

<