1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Pandemin är inte över

25-30% fler unika individer har kommit till Stadsmissionens verksamheter under pandemin. Stadsmissionen fortsätter att hålla öppet och anpassa verksamheten utifrån restriktioner och riktlinjer. Den förändrade verksamheten har krävt både personella insatser och andra resurser. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MUCF har skjutit till välbehövliga extra medel. Sveriges Stadsmissioner fick störst bidrag bland alla organisationer med fokus på barn och unga i utsatta situationer. 

CoronaStPaul1_beskuren.jpg

Foto: Anna Ek

Folkhälsomyndighetens stöd för suicidprevention går till Stadsmissionens stöd till människor i utsatta situationer. Arbetslöshet, fattigdom och trångboddhet leder till oro och psykisk ohälsa. Stadsmissionens samtal och vägledning blir en hjälpande hand på vägen. För den som får konkret hjälp och möts av förståelse och respekt minskar oron. Det gör att man orkar med sitt liv och att ta hand om sina barn. Psykisk ohälsa som bemöts i tidigt skede minskar risken för depression, ångest och suicid.

Socialstyrelsens medel för barn i utsatta livssituationer och kvinnor i våldsutsatthet är viktiga medel. Barn, ungdomar och familjer söker sig till Stadsmissionens Unga Forum/Unga Station. Utöver en måltid och gemenskap underlättas fattigdomen med en matkasse att ta med hem. Isoleringen och digital distans underlättas genom wifi-uppkoppling, läxläsning, studiestöd samt aktiviteter. Stadsmissionens personal och volontärer bidrar med vuxennärvaro i barnens liv. 

Våldsutsattheten har också ökat bland kvinnor och barn i och med isoleringen och den stress och oro som pandemin och fattigdom lett till. Socialstyrelsens medel bidrar till Stadsmissionens stöd i våldsutsatta situationer. Medlen går till skyddade eller trygga boenden på flera orter runtom i landet, till samtalsstöd, rådgivning och en trygg plats att vara på.