1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner Årets hållbarhets-finalist

Sveriges Stadsmissioner har utnämnts till finalist i kategorin Årets hållbarhetsinitiativ på Dagligvarugalan 2019 för vårt arbete med att redistribuera överskott från livsmedelsbransch och -industri till människor i utsatthet. Vi är tacksamma för att vårt arbete med att bekämpa såväl matsvinn som matfattigdom uppmärksammas, och vi ser fram emot att fortsätta jobba framåt med såväl företag och bransch, som med övrig ideell sektor. Tillsammans bidrar vi till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i alla led. #matsvinn #hållbarhet #dagligvarugalan2019 #postkodeffekten

http://www.dagligvarugalan.se/awards.xhtml#Årets%20Hållbarhetsintiativ