1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

MATFATTIGDOM & MATSVINN

Inför Världslivsmedelsdagen 16 oktober och Fattigdomsdagen 17 oktober sätter Sveriges stadsmissioner nu ljuset på matfattigdomen och matsvinnet. Följ kampanjen i våra kanaler, se kortfilmen om matsvinnets väg till människor i utsatthet på Världslivsmedelsdagen den 16 oktober och läs årets Fattigdomsrapport på Internationella fattigdomsdagen 17 oktober!

vilagarmat_liten.png

Andelen människor i Sverige som inte kan äta sig mätta varje dag ökar, och de som borde omfattas av den svenska välfärden får inte tillräckligt stöd. Varje dag möter Stadsmissionen pensionärer, barnfamiljer, arbetslösa som trots att de är berättigade garantipensioner, försörjningsstöd eller andra ersättningar inte får vardagen att gå ihop, och ofta är det maten man ser sig tvingad att skära ner på.

Stadsmissionen ger stöd på flera sätt, både som akuthjälp och med långsiktigt förändringsarbete. Vi underlättar i fattigdomen genom matserveringar i Stadsmissionens öppna verksamheter och boenden, utdelning av matkassar samt försäljning av livsmedel i sociala matbutiker.

För att möta ett ökat behov rustar vi nu för att hantera ökade mängder livsmedel som förmedlas till människor i utsatthet. Maten som behövs finns redan, den når bara inte fram till de som behöver den. Idag slängs mängder av mat som inte blivit såld inom svensk livsmedelsindustri fastän maten är fullgod. Det kan handla om felmärkningar, skadade förpackningar eller kort hållbarhetsdatum. Här ser Stadsmissionen att livsmedelsbranschens utmaningar kan möta samhällets behov genom att maten redistribueras istället för att slängas. Här behöver livsmedelsbranschen möta upp!

Stadsmissionen bygger nu ett nätverk av regionala och lokala matbanker som kan hantera en större mängd överskott som annars blir till matsvinn hos producenter, grossister och centrallager. Vi kan ta emot, hantera och fördela livsmedel på ett professionellt, storskaligt sätt. Men det är livsmedelsbranschen som hanterar överblivna produkter som kan hantera logistik och transport så att den möter konsumenterna.

Stadsmissionen ser problemet med matfattigdom. Vi arbetar med att uppmärksamma och påverka beslutsfattare och allmänhet om den verklighet vi ser. Vi arbetar med att lindra situationen, och vi vill förändra den till det bättre. Det gör vi varje dag.

Tillsammans kan vi göra mer för att minska både matsvinnet och matfattigdomen.