1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Mat som slängs eller går till den som är hungrig?

Tove Larsson, Sveriges stadsmissioners projektledare Matsvinn, deltog i ett lyckat seminarium där Svenskt Retursystem samlade ideell sektor, akademin och livsmedelsbranschen för att diskutera matsvinnsfrågan.

foto seminarium.jpeg

Maria Svantemark CSR Findus, Erica Bertilsson CSR Arvid Nordquist, Charlotta Szczepanowski CSR COOP, Tove Larsson Projektledare Stadsmissionen

Man pratade om hur livsmedelsbranschen kan samarbeta med ideella aktörer för att minska mängden mat som slängs och istället distribuera till fler människor i utsatthet och fattigdom. Fler personer i Sverige lever i fattigdom där fler än var femte person med försörjningsbidrag lever i biståndsberoende under mer än tre år och ekonomin urholkas långsamt. Samtigit slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen. Stadsmissionerna tog hand om 1.300 ton under 2018 - det är ändå bara en bråkdel av behoven och matsvinnet. 

Se hela seminariet på https://vimeo.com/344658801